Kanuni Irakeyn Seferi Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Kanuni Irakeyn Seferi Haritası

Haritanın büyük halini görmek için üzerine tıklayınız

Kanuni'nin Doğu seferinde geçtiği yerleri gösteren harita

Irakeyn Seferi

Kanuni Sultan Süleyman devrinde yapılan iki sefere verilen addır (1534-1535). Şah ismail'in ölümü üzerine (1524) tahta geçen Tahmasb, babasının Osmanlılar'a karşı takındığı düşmanca siyasetini izlemekteydi. Şartken ile Ferdinand'a Osmanlılar aleyhine bir ittifak teklifinde bulunması, izlediği düşmanca siyasetin bir delili idi. Oysa ki Safeviier'le Osmanlılar arasında herhangi bir çatışma yoktu, iki devletin arasındaki gerginliğe Ulama Han'ın Osmanlılar'a, Osmanlılar'ın Bitlis'i yönetmekle görevlendirdiği Şeref Han'ın iran'a sığınması sebep oldu.
Ulama Han, Osmanlılar tarafından Bitlis'e tayin edilmişti. Ulama Han Bitlis'i kuşattı ise de Şeref Han'ın iran kuvvetleriyle gelmesi üzerine kuşatma teşebbüsü başarılı olmamıştı. Fakat Ulama Han ümidini kesmeyerek savaşa devam etmiştir. Bu olay, Avusturya ile sulh yapmış olan Osmanlı hükümetinin iran üzerine sefer açmasına bahane, teşkil ettiğinden Ulama Han, ibrahim Paşa hududa gelmeden önce Şeref Han'la yaptığı savaşı kazanmış, Şeref Han'ın başını kesip paşaya göndermişti (21 Ekim 1533).
ibrahim Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Eriş, Adülcevaz ve Ahlat kalesini ele geçirdi (1534). Paşanın hedefi, Diyarbakır ve Musul yolunu izleyerek Bağdat'a girmekti.
Ancak, kethüdası iskender Çelebi'nin telkinine uyarak Tebriz'e doğru harekete geçti, ibrahim Paşa, Fırat'ı aşarak Diyarbakır'a girdi (14 Mayıs 1534). Burada Av-nik ve Bayezid kalelerini ele geçirdi. Buradan hareket eden ibrahim Paşa, Tebriz'i zaptetti (13 Temmuz 1534). Şehrin güneyinde bir kale yaptırdı. Safeviler'i baskı altında tutmak için bu kaleye bin okçu yerleştirdi. Tebriz'e de bir kadı tayin etti. Şiryan Şahı ile Gilan hakimi, Osmanlı hakimiyetini kabul ettiler, ibrahim Paşa, Azerbaycan'ı Ulama Han'a, Irak hükümetini de Murad Bey'e verdi.
Kanuni Sultan Süleyman, büyük bir ordu ile iznik, Kütahya, Akşehir ve Konya yolu üzerinden Tebriz'e girdi (Eylül 1534). Burada Gilan hakimi Muzaffer Han ile Şirvan Şahı'nı huzuruna kabul ettikten sonra Tebriz'den hareket etti. Çöl halinde bulunan Karahan Derbendi'ni güçlükle geçtikten sonra Hamedan taraflarına geldi. Buradan da Kasr-ı Şirin yoluyla Bağdat'a girdi. Bağdat'ta hiçbir direniş ile karşılaşmadan şehri teslim aldı (Aralık 1534).'Sultan Süleyman, önce Hanefi mezhebi kurucusu Ebû Hanife'nin mezarını bulup ziyaret etti. Çini ile süslenmiş bir türbe ile bir cami yaptırılması için emir verdi. Sonra, imam Musa Kazım ile islam büyüklerinin türbelerini ziyaret etti. Sultanın bu ziyaretlerinden hem Sünni hem de Şiiler memnun olmuşlardı.
Tebriz ve Bağdat kalelerinin fethiyle sona eren bu iki Irak savaşına œIrakeyn Savaşı denilir.
Kanuni Sultan, Süleyman Bağdat'ta dört ay kaldı. Bu süre içerisinde Ebu Hanife1 nin türbesini yeniden yaptırdı, eski eserleri onarttı. Ayrıca arazi sayımı, zemaat ve tımar teşkilatı yaptırdı. O sırada Şah Tas-masb'ın Tebriz'e gelerek Ulama Han'ı kaçırdığını duyan Sultan, Bağdat'tan Tebriz'e yürüdü (Temmuz 1535). Tebriz'de Şah'ın görünmemesi üzerine Kanuni istanbul'a döndü (1536).

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları