Türk Demiryollarının Yapımı Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türk Demiryollarının Yapımı Haritası

Haritanın büyük halini görmek için üzerine tıklayınız

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ya da kısaca TCDD, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki demiryolu taşımacılığını düzenleyen, işleten ve kontrol eden resmi kurumdur.

Cumhuriyet öncesinde daha çok imtiyazlar ile değişik devletlere verilen Osmanlı Devleti'ndeki demiryolu işletmesi yetkisi, 24 Mayıs 1924 tarihinde çıkarılan 506 Sayılı Kanun'la millileştirilmiş ve "Anadolu - Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi" kurulmuştur. Demiryollarının yapımı ve işletilmesinin bir arada yürütülmesi ve daha geniş çalışma imkanları verilmesini sağlamak amacıyla çıkarılan 31 Mayıs 1927 tarih ve 1042 Sayılı Kanun'la "Devlet Demiryolları ve Limanları Idare-i Umumiyesi" adını almıştır.

1953 yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde yönetilen kuruluş, 29 Temmuz 1953 tarihinden itibaren 6186 Sayılı Kanun'la "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Işletmesi (TCDD)" adı altında Kamu Iktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmiştir. Son olarak uygulamaya konulan 233 sayılı KHK ile "Kamu Iktisadi Kuruluşu" hüviyetini almıştır

Ayrıca Bakınız

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler Haritası

Tarih Konular

Osmanlı Kültür Tarihi

Coğrafi Keşifler'in Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Devletinde Kültür ve Uygarlık Devlet Yönetimi

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi

Osmanlı Devletinin Yükseliş Dönemi Haritası

Kpss Tarih

Sarıkamış Kar Altında Videosu

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Osmanlı Devletinde Yükselme Dönemi