Türkiye Selçuklu Devletinin Kuruluşu ve Yükselişi Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

Türkiye Selçuklu Devletinin Kuruluşu ve Yükselişi Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Genişleme ve Yükseliş Dönemi

I. Kılıç Arslan döneminde, Bizans İmparatoru Manuel, Türklerin güçlenmesinden

ve topraklarını genişletmesinden rahatsızlık duymuş ve Türkleri Anadolu’dan

atmak amacıyla farklı uluslardan oluşan büyük bir orduyu Anadolu’ya göndermiştir.

Miryokefalon Savaşı diye bilinen mücadeleyi Türkiye Selçukluları kazanmıştır

(1176).

Bu savaşın sonucunda;* Anadolu kesin olarak Türk vatanı haline gelmiş ve Türklerin Anadolu’dan

atılamayacağı kanıtlanmıştır.

* Türkler taarruza, Bizans ise savunmaya geçmiştir.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev hükümdarlığı sırasında; askeri hareketlerini ekonomik ve

ticari çıkarlar doğrultusunda düzenlemiştir. Bu amaca ulaşmak için I. Gıyaseddin

Keyhüsrev, Karadeniz ticaret yolunu açmaya çalışmış, diğer taraftan Antalya’yı

fethederek Akdeniz’i Türk ticaretine açmıştır.

I. İzzeddin Keykavus, Trabzon Rum İmparatoru’na hakimiyetini kabul ettirdi.

Sinop’u alarak ticaret merkezi haline getirdi (1214). Selçuklu hakimiyetinden çıkmış

olan Antalya’yı geri alarak Akdeniz ve Karadeniz’deki ticaret yollarının güvenliğini

sağladı. I. İzzeddin Keykavus döneminde Kıbrıs Krallığı ve Venediklilerle ticaret

anlaşmaları yapılmış, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Çukurova Ermenileri vergiye

bağlanmıştır.

I. Alaeddin Keykubat döneminde, Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini

yaşamıştır. I. Alaeddin Keykubat, Asya’da büyük bir tehlike haline gelen Moğollara

karşı tedbirler aldı. Bu tedbirler çerçevesinde doğudaki kale ve surlar tamir edilmiş

ve komşu devletlerle ittifaklar kurulmuştur.

I. Alaeddin Keykubat, Akdeniz’de önemli ticaret merkezlerinden biri olan Alanya’yı

(Alaiye) topraklarına kattı (1223) ve Alanya’da tersane kuruldu. Bu durum

Selçukluların denizcilikte büyük bir gelişme göstermesini sağlamıştır. Selçuklular

Akdeniz’den sonra Karadeniz’de de faaliyet gösterdiler.

Moğol tehlikesine karşı Cengiz Han ile iyi geçinmek isteyen I. Alaeddin Keykubat,

Moğollardan kaçarak Selçuklu sınırlarına gelen Harzemşahlara da iyi davranmıştır.

Ancak Celaleddin Harzemşah’ın Selçuklulara ait Ahlat’ı alarak tahrip etmesi

ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. Erzincan yakınlarında yapılan Yassıçemen

Savaşı’nı Alaeddin Keykubat kazanmıştır (1230). Bu savaştan sonra Harzemşahla

Türkiye, Selçuklu, Devletinin, Kuruluşu, Yükselişi, Haritası,Türkiye, Selçuklu, Devleti, Haritası