Anadoluya Hakim Olan Devletler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

ANADOLU'YA HAKIM OLAN DEVLETLER

1)- PERS IMPARATORLUĞU: Anadolu M.I 543-333  yılları arasında Iran'da kurulan PERS
IMPARATORLUĞUNUN  hakimiyetinde kaldı.

2)- ISKENDER IMPARATORLUĞU: Makedonya kralı II. Filip'in ölümüyle yerine geçen oğlu BÜYÜK ISKENDER Asya
seferine çıkarak büyük bir imparatorluk oluşturmuştur.
ASYA SEFERI: Büyük Iskender bu seferle Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistan'ın bir bölümünü ele
geçirdi. Pers Imparotorluğuna son verdi. Bu sefer dönüşünde yolda öldü.
HELENISTIK MEDENIYET: Büyük Iskender'in Asya seferi sırasında Yunan Medeniyeti ile Doğu
Medeniyetleri birbirlerinden etkilendiler. Böylece doğu ve batı medeniyetlerinin karışımından
HELLENIZM MEDENIYETI ortaya çıktı.
Iskender'in ölümünden sonra Anadolu'da küçük krallıklar kuruldu. Bunların başlıcaları;
a) BITINYA KRALLIĞI: Kuzeybatı Anadolu'da
b) PONTUS KRALLIĞI : Karadeniz'de
c) BERGAMA KRALLIĞI: Batı Anadolu'da kurulmuştur.
Bergama kralları bilim, edebiyat ve sanata önem verdiler. Koyun ve keçi derisinden PARŞÜMEN kağıdını icat ettiler. Bu sayede pek çok kitap günümüze geldi. Yine Bergama Krallığı Döneminde yapılan ZEUS tapınağı meşhurdur.     

3)- ROMA IMPARATORLUĞU:
* Italya'da kurulan bu devlet kısa zamanda Avrupa, Asya ve Afrika topraklarına yayılmıştır. 395
yılında Batı ve doğu Roma imparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma
(Bizans) ise 1453'te yıkılmıştır.
* Bozdoğan Kemeri(istanbul), Çemberlitaş(istanbul), Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı (Ankara), Aspendos
tiyatrosu (Antalya) Romalılardan kalan ünlü eserlerlerdir.
* Romalılar Mısırlılardan aldıkları Güneş takvimini JÜLYEN TAKVIMI adıyla geliştirdiler.
* Fenikelilerin bulduğu harf yazısı(alfabe), Iyonlar yoluyla Yunanlılara ve onlardan da Romalılar'a
geçmiş, Romalılar bunu geliştirerek LATIN ALFABESINI oluşturmuşlardır.
* Roma'da ilk yazılı kanunlar 12 Levha Kanunlarıdır. Roma kanunları günümüz Avrupa hukukunun temelini
oluşturur.

4)- BIZANS IMPARATORLUÄžU(DOĞU ROMA IMP.):
* Merkezi Istanbul olan bu devlet 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır.
* Ayasofya, Aya Irini, Hora, Sergios ve Baküs kiliseleri ile Yerebatan ve Binbirdirek Sarnıçları
en ünlü eserleridir.

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları