Mısır Medeniyeti

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

MISIR MEDENIYETI

* Kuzey Afrika'da NIL NEHRI ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir.
* Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep
olmuştur. Bu yüzden Mısır Medeniyeti KENDINE ÖZGÜ bir medeniyettir.
* Önceleri NOM adı verilen şehir devletleri varken, MÖ.IV. binden itibaren Kral MENES'ten itibaren
merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes'le FIRAVUNLAR DEVRI başlar.
* Mısır krallarına FIRAVUN denirdi. Firavunlar dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde toplamışlardı.
Kendilerini Tanrı olarak ilan etmişlerdi.

NOT: Mısır'daki TANRI KRAL anlayışı, Mezopotamya'da ise RAHIP KRAL anlayışının egemen
oluşu hem Mısır hem de Mezopotamya'da LAIK olmayan yönetim anlayışını yansıtmaktadır.
* Dinleri çok tanrılıdır. tanrılarını insan veya hayvan şeklinde tasavvur etmişlerdir. Firavunlar için
PIRAMIT'ler yapmışlar, ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum öldükten sonra dirilme inancının
olduğunu göstermektedir. Halk mezarlarına ise LABIRENT denilirdi.
* MÖ. 525'te Persler, MÖ.333'te de Büyük Iskender tarafından işgal edilmiştir.

NOT: Büyük Iskender'in istilası ile Yunan ve Mısır medeniyetleri birbirini etkilemişlerdir.

* MÖ.1280'de Hititlerle KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar.
* Kendilerine özgü HIYEROGLIF (Kutsal resim yazısı) yazısını kullanmışlardır.
* Yazılarını PAPIRÜS adı verilen bitki yapraklarına yazmışlardır.
* Eczacılık, kimya ve tıpta gelişmişlerdir.(Mumyacılık)
* Matematikte Pi sayısını buldular. Astronomide gelişmişlerdi. Rasathaneler kurmuşlar ve Nil nehrinin
taşma sürelerini hesaplamışlardı.

NOT: Dünyada GÜNEŞ YILI esasına dayalı ilk takvimi  Mısırlılar yapmışlardır.  Romalılar Mısırdan
aldıkları bu takvimi geliştirerek bugün  kullandığımız Milat takvimini oluşturdular.  

* Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanıyordu.

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Diğer Türk Devletleri

Tarih Konular

Malazgirt Meydan Muharebesi

Türk Tarihi Kronolojisi Türk Devletlerinin Kuruluş ve YıkılışTarihleri

Kpss Tarih

Türk Bayrakları