Fenike ve Ibrani Medeniyetleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

FENIKE MEDENIYETI

Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamışlar gemicilik ve ticarette gelişmiş bir
medeniyettir.
* Doğu Akdeniz ve batı Afrika sahillerinde ticaret kolonileri kurdular. Doğu ve Batı medeniyetlerinin
kaynaşmasında TAŞIYICI bir rol oynadılar.
* Mezopotamya Çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek HARF YAZISI'nı (alfabe) buldular.

NOT: Fenikeliler'in 22 harften oluşan yazıları, Yunanlılara, onlardan da Romalılara geçerek
bugünkü LATIN alfabesini oluşturmuştur.    

* CAM'ı icat etmişler, Fildişi işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

IBRANI MEDENIYETI

MÖ. 1500'lerde Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan Ibraniler Sami ırkındandırlar.
* Hz. MUSA zamanında birlik haline geldiler, devlet haline gelmeleri Hz. DAVUD zamanında oldu. En
güçlü dönemler Hz. SÜLEYMAN zamanıdır.
* Hz. Süleymandan sonra Ibrani Devleti Israil ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Israil
devletine Asurlular, Yahudi(Yuda) devletine ise Babilliler son vermişlerdir.
* Dinleri Tek tanrılıdır. (Yahudilik=Musevilik). Ilk çağın tek tanrılı dine inanan ilk kavmidir.
Kutsal kitapları TEVRAT 'dır.

NOT: Ibraniler Museviliği Milli  bir din olarak kabul ettiklerinden bu din diğer  kavimler arasında
fazla yayılmamıştır.
NOT: Dinlerinin etrafında milli bir birlik oluşturduk larından dünyanın dört bir yanına dağılmış olmalarına
rağmen birbirleriyle dayanışma içinde olmuşlardır. 
* II. Dünya Savaşı sonunda Ingiltere ve Amerika'nın yardımıyla bugünkü Filistin'de Israil devletini
kurmuşlardır.
* En önemli eserleri Kudüs'teki MESCID-I AKSA (Süleyman Mabedi)' dir.

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları