Kasr-ı Şirin Antlaşması

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Kasr-ı Şirin Antlaşması

Kasr-ı Şirin Antlaşması, IV. Murat'ın Bağdat Seferi sonucunda 14 yıldır Iranlıların elinde bulunan Bağdat'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında 17 Mayıs 1639'da imzalanan ve bu günkü Türkiye - Iran sınırını belirleyen antlaşma.

IV. Murat sefere çıkarak 1623'ten beri Safevilerin elinde bulunan Bağdat'ı yeniden Osmanlı topraklarına kattı. Bağdat'ın Osmanlılar tarafından geri alınmasından bir süre sonra iki devlet arasında barış görüşmeleri başladı. 13 gün süren müzakerelerin sonucunda 17 Mayıs 1639'da Kasr-ı Şirin antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Bağdat ,Basra ve Şehrizor Osmanlılarda kaldı. Revan ise Iran'a bırakıldı.

Daha sonraki tarihlerde çıkan Osmanlı - Iran Savaşlarında ortaya çıkan sınır meseleleri hep Kasr-ı Şirin antlaşması temelinde çözümlendi.

O tarihlerde Doğu Anadolu'dan başlayıp Basra Körfezinde sona eren 2185 km.'lik Osmanlı-Iran sınırını belirleyen bu antlaşma aynı zamanda bugünkü Türkiye-Iran ve Irak-Iran sınırının da büyük ölçüde belirlemiştir.

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları