Vasvar Antlaşması

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Vasvar Antlaşması

Vasvar Antlaşması 10 Ağustos 1664'te Osmanlı Devleti'yle Avusturya arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Antlaşma Szentgotth¡rd ile Eisenburg arasındaki Çakani'de (Cskany) imzalanmasına rağmen, bu birimin bağlı olduğu Vasvar şehrinin adı tarihi kaynaklara geçmiştir. Türkçe ve Latince kaleme alınan antlaşmanın Latincesi Osmanlılarda Türkçesi Avusturyalılarda kalmıştır.

1658 yılında Erdel, Eflak ve Boğdan Beylikleri Avusturya'nın kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne karşı isyan ettiler. Bu nedenle Osmanlı Devleti'yle Avusturya arasında başlayan savaş Sultan IV. Mehmet döneminde 1658-1664 arasında 6 yıl devam etti. Köprülü Mehmet Paşa bu isyanları bastırdı. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar kalesini fethetti. Osmanlı kuvvetlerinin başarıları üzerine Papalığın tavsiyesi ile Avusturya barış görüşmelerine başlamak istedi. Avusturya Başbakanı Duc de Sagan, Macaristan'da bulunan Osmanlı ordusunun başkomutanı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya bir mektupla başvurarak elçi olarak Osmanlı ordusunda bulunan Simon Reninger'in görüşmeler için murahhas atandığını bildirdi. Sadrazamın bunu kabul etmesi üzerine görüşmeler başladı. Müzakereler sonunda Sadrazam tarafından onaylanan antlaşma Avusturya tarafına gönderildi ise de Avusturya imparatoru tarafından ancak St. Gotthard Savaşı sonrasında, Avusturyalıların askeri olarak üstün durumda olmalarına karşın onaylanıp gönderilmiştir.

Bu antlaşmanın başlıca maddeleri şunlardır:


1. Uyvar ve Nevograd kaleleri ile çevreleri Osmanlılarda kalacak. Zerinvar kalesi yeniden inşa edilmeyecek.
2. Erdel Osmanlı Devletine bağlı kalacak ve her iki tarafta askeri kuvvetlerini Erdel'den çekecek. Osmanlı Devleti Erdel kralının Avusturya'ya saldırmasını önleyecek.
3. Avusturya savaş tazminatı ödeyecek. Iki tarafta karşılıklı 200.000 kara kuruş değerinde hediyeler gönderecek.
4. Antlaşma 20 yıl geçerli olacaktır. Iki tarafta akın ve çete faaliyetlerinde bulunmayacak.
5. Osmanlı ordusu antlaşma hükümdarlarca onaylanıncaya kadar askeri harekatında serbest kalacak.

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları