Turnadağ Savaşı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Turnadağ Muharebesi, Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında çarpışma (12 Haziran 1515).

Muharebe öncesi

Çaldıran Savaşı'ndan sonra Yavuz Sultan Selim, Kemah'ı alıp Sivas'a gelmişti. Emrindeki Rumeli Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa'yı 42,000 kişilik bir kuvvetle Dulkadiroğulları üzerine gönderdi.

Muharebe

Hadim Sinan Paşa'nın karşısına çıkan Alaüddevle Bozkurt Bey, yenildi.

Sonuçlar

Dulkadiroğulları beyliği yıkıldı. Böylece Memlük Devleti'ne sefere gidilecekti. Alaüddevle Bozkurt Bey savaştan sonra yakalanarak idam edildi. Bu savaşla beraber Anadolu Türk birliği sağlandı.