Meşaleler Muharebesi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

 

Meşaleler Muharebesi

Meşaleler Muharebesi, (1583) Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan savaştır.

Savaşın gelişimi

Osmanlılar ve Safeviler arasında 1555 Amasya Antlaşması devam ederken Şah Tahmasb'ın ölümüyle İran'da şahlık mücadelesi başladı ve sonuçta Şah II. İsmail iktidarı ele geçirdi (1576). Şah İsmail babasının Osmanlılarla olan barış siyasetini bozdu. Ancak 1587'de ölümüyle birlikte Muhammed Hudabende ve ardından oğlu Hamza Mirza idareyi eline aldı. Hudabende'nin hükümdarlığı sırasında Osmanlılar, İran içlerine doğru ilerlemeye başladılar. 1584'de Tebriz'i zapteden Özdemiroğlu Osman Paşa Türkmenlerin yardımıyla Hudabende'nin diğer oğlu Tahmasb'ı şah ilan etti. Çıldır Muharebesi'nden sonra Gürcistan ele geçirildi. Serdar Lala Mustafa Paşa'nın geri dönemesiyle eski Şirvan Hanı Orus Han kumandasındaki otuz bin kişilik ordu 9 Kasım 1578'de Şemahı'da bulunan Özdemiroğlu Osman Paşa'nın üzerine yürüdü. Üç gün üç gece şiddetli çarpışmalar meydana geldi. Bu sırada Kırım kuvvetlerinin yardıma gelmesiyle Orus Han yenildi ve savaş sırasında Osmanlı kuvvetlerince öldürüldü.

Savaş

Rumeli'den yollanan kuvvetlerin takviyesiyle Özdemiroğlu Osman Paşa İran serdarı İmam Kulu Han ile meşhur savaşı yaptı. 1583'de İmam Kulu Han elli bin kadar kuvvetiyle Osman Paşanın üzerine yürüdü. Osman Paşa Beştepe mevkiinde İran ordusuyla karşı karşıya geldi. Meşaleler Yakılarak gece dahi devam eden savaş şeklinde anılan savaşa bu nedenden dolayı meşaleler savaşı denmiştir. Bu savaşta İmam Kulu Han yedi bin kayıp vermiştir ve ordusunun dağılmasıyla geri çekilmek durumunda kalmıştır.

Savaşın sonuçları

Bu zaferle birlikte Osmanlı Devleti Şirvan'ı geri almıştır. Dağıstan ve Gürcistan Safevi tehtidinden kurtulmuştur. Kür'ün alınması kolaylaşmıştır.