19. Yüzyılda Osmanlı Devletini Sarsan Olaylar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNİ SARSAN OLAYLAR:

1) Sırp İsyanı(1804)

2) 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması

3) Yunan İsyanı

4) 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması

5) Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın İsyanı

6) Kırım Savaşı(1853-1856)

7) 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)

 

II.MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839)

SIRP İSYANI (1804)

 

Sebepleri:

1) Fransız İhtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde etkili olması

2) Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan'ın sık sık el değiştirmesi

3) Sırbistan'daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları

4) Rusyanın kışkırtması

İsyan:

Bu sebeplerden dolayı 1804'de KARA YORGİ liderliğinde Sırplar ayaklandı.

NOT: Osmanlı Devletinde Milliyetçilik'' akımı neticesinde ayaklanan ilk topluluk SIRPLAR'dır.