Türk Tarihi Kronolojisi Türk Devletlerinin Kuruluş ve YıkılışTarihleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Türk Tarihi Kronolojisi

Tarihi ve Çağdaş Türk devletleri

Imparatorluklar

16 Büyük Türk Devleti

Büyük Hun Imparatorluğu    M.I. 204 - M.S. 216
Batı Hun Imparatorluğu
M.I. 40 - 216
Avrupa Hun Imparatorluğu
375 - 454
Ak Hun Imparatorluğu
420 - 562
Göktürk Imparatorluğu
552 - 743
Avrupa Avar Imparatorluğu
565 - 803
Hazar Imparatorluğu
651 - 983
Uygur Devleti
744 - 1335
Karahanlı Devleti
840 - 1212
Gazneliler Devleti
963 - 1183
Büyük Selçuklu Devleti
1040 - 1157
Harzemşahlar Devleti
1157 - 1231
Altınordu Devleti
1227 - 1502
Osmanlı Imparatorluğu
1299 - 1922
Timur Imparatorluğu
1370 - 1507
Babür Imparatorluğu
1526 - 1858

Diğer Imparatorluklar
Saka Iskit Devleti
M.I. 7 - M.I. 2
Doğu Göktürk Imparatorluğu
582 - 630
Batı Göktürk Imparatorluğu
582 - 630
Ikinci Göktürk Imparatorluğu
681 - 744
Eyyubiler Devleti
1171 - 1348
Delhi Türk Sultanlığı
1206 - 1413
Çağatay Devleti
1227 - 1370
Mısır Memlük Devleti
1250 - 1517
Ilhanlılar
1256 - 1336
Safeviler
1501 - 1722

Devletler

Çu Devleti
M.I. 1050 - 249
Kuzey Hun Devleti
48 - 156
Güney Hun Devleti
48 - 216
Asya Avar Devleti
216 - 552
Birinci Chao Hun Devleti
304 - 329
Ikinci Chao Hun Devleti
328 - 352
Tabgaç Devleti
386 - 557
Kuzey Liang Hun Devleti
401 - 439
Hsia Hun Devleti
407 - 431
Lov-lan Hun Devleti
442 - 460
Doğu Tabgaç Devleti
534 - 557
Batı Tabgaç Devleti
534 - 557
Dokuz Oğuz Devleti
? - ?
Otuz Oğuz Devleti
? - ?
Onogur Devleti
? - ?
Türgiş Devleti
717 - 766
Karluk Devleti
766 - 1215
Kırgız Devleti
840 - 1207
Tolunğulları
868 - 905
Macarlar Devleti
896 - 955
Kansu Uygur Devleti
905 - 1226
Liang Şa-t'o Türk Devleti
907 - 923
Doğu Türkistan Turfan- Uygur Devleti
911 - 1368
Tana Şa-t'o Türk Devleti
923 - 936
Akşitler
935 - 969
Tsin Şa-t'o Türk Devleti
937 - 946
Oğuz Yabgu Devleti
? - 1000
Doğu Karahanlı Devleti
1042 - 1211
Batı Karahanlı Devleti
1042 - 1212
Fergana Karahanlı Devleti
1042 - 1212
Suriye Selçuklu Devleti
1092 - 1117
Kirman Selçuklu Devleti
1092 - 1187
Türkiye Selçuklu Devleti
1092 - 1307
Irak Selçuklu Devleti
1157 - 1194
Basaraba Türk Devleti
1330 - 1360
Akkoyunlu Devleti
1350 - 1507
Karakoyunlu Devleti
1380 - 1469

Anadolu Beylikleri

Mengüçlü Beyliği
1072 - 1277
Çaka Beyliği
1081 - 1098
Dilmaçoğulları Beyliği
1085 - 1192
Çubukoğulları Beyliği
1085 - 1092
Danişmendli Beyliği
1092 - 1178
Saltuklu Beyliği
1092 - 1202
Inaloğulları Beyliği
1098 - 1183
Ahlatşahlar Beyliği
1100 - 1207
Artuklu Beyliği
1102 - 1408
Erbil Beyliği
1146 - 1232
Çobanoğulları Beyliği
1227 - 1309
Karamanoğulları Beyliği
1256 - 1483
Inançoğulları Beyliği
1261 - 1368
Sâhipataoğulları Beyliği
1275 - 1342
Pervaneoğulları Beyliği
1277 - 1322
Tacettinoğulları
? - ?
Canikoğulları
? - ?
Menteşeoğulları Beyliği
1280 - 1424
Candaroğulları Beyliği
1299 - 1462
Karesioğulları Beyliği
1297 - 1360
Germiyanoğulları Beyliği
1300 - 1423
Hamitoğulları Beyliği
1301 - 1423
Saruhanoğulları Beyliği
1302 - 1410
Aydınoğulları Beyliği
1308 - 1426
Tekeoğulları Beyliği
1321 - 1390
Ramazanoğulları Beyliği
1325 - 1608
Eretna Beyliği
1335 - 1381
Dulkadıroğulları Beyliği
1339 - 1521
Dobruca Türk Beyliği
1354 - 1417
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti
1381-1398
Eşrefoğulları Beyliği
? - 1326
Berçemeoğulları Beyliği
? - ?
Yarluklular Beyliği
? - ?

Atabeylikler
Böriler
1117 - 1154
Zengiler
1127 - 1259
Il-Denizliler
1146 - 1225
Salgurlular
1147 - 1284

Hanlıklar
Sibir Hanlığı
515 - 576
Büyük Bulgarya Hanlığı
630 - 665
Itil Bulgar Hanlığı
665 - 1391
Peçenek Hanlığı
860 - 1091
Tuna Bulgar Hanlığı
981 - 864
Uz Hanlığı
1000 - 1068
Kuman-Kıpçak Hanlığı
1098 - 1239
Şeybani Hanlığı
1506 - 1599
Özbek Hanlığı
1428 - 1599
Kazak Hanlığı
? - ?
Kazan Hanlığı
1437 - 1552
Kırım Hanlığı
1440 - 1475
Kasım Hanlığı
1445 - 1681
Astrahan Hanlığı
1466 - 1554
Nogay Hanlığı
? - ?
Hive Hanlığı
1512 - 1920
Küçüm Sibir Hanlığı
1556 - 1600
Buhara Hanlığı
1599 - 1785
Kaşgar-Turfan Hanlığı
1800 - 1877
Hokand Hanlığı
1710 - 1876
Kırgız Hanlığı
1800 - 1876
Kazak Kırgızları Hanlığı
1800 - 1876
Türkmenistan Hanlığı
1860 - 1885

Cumhuriyetler
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
1913 - 1913
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
1918 - 1920
Idil Ural Devleti
1918 - 1919
Doğu Türkistan Cumhuriyeti
1920 - 1925, 1932 - 1934, 1944 - 1949
Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti
1921 - 1944
Hatay Cumhuriyeti
1938 - 1939
Güney Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti
1945 - 1946

Günümüz
Cumhuriyetler

Türkiye Cumhuriyeti
1923 -...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
1983 -...
Azerbaycan Cumhuriyeti
1991 -...
Kazakistan Cumhuriyeti
1991 -...
Kırgızistan Cumhuriyeti
1991 -...
Özbekistan Cumhuriyeti
1991 -...
Türkmenistan Cumhuriyeti
1991 -...

Özerk Cumhuriyetler

Doğu Türkistan
1928 -...
Dağıstan
1991 -...
Karaçay
1991 -...
Balkar
1991 -...
Kırım Özerk Cumhuriyeti
1991 -...
Tataristan
1991 -...
Çuvaşistan
1991 -...
Başkortostan
1991 -...
Yakutistan
1991 -...
Altay
1991 -..
Hakas
1991 -...
Tuva
1991 -...
Karakalpakistan
1991 -...
Gagavuzya
1991 -...
Taymir
1991 -...

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tarih Konular

Savaş Haritaları

Atatürk Videoları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Tarihi Resimler