Moğolların Günümüz yaşadığı ülkeler yerler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Moğollar

Moğollar, günümüzde Moğolistan'ın yerli halkıdır. Doğu ve Orta Asya kavimlerindendir. Asıl yurtları Moğolistan’dır.

Bugün Moğollar, Moğolistan dışında Rusya'ya bağlı; Aga Buryat Özerk Bölgesi, Ustorda Özerk Bölgesi ve Buryat Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Ayrıca Çin ile Moğolistan arasında yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin de büyük çoğunluğu Moğol'dur.

Tarihte, Asya kıtasının büyük bir kısmına sahip olup, yayıldılar. Memleketlerinden çıkıp da geri dönmeyenler, diğer milletler arasında eridiler. Bugün Moğollar, sadece Çin ile Rusya arasındaki Moğolistan’da yaşarlar. Mongoloid tiptedirler. Dilleri Altay dillerinden olan Moğolcadır. Türklerle dil ve biyolojik anlamda akrabadirlar.

Günümüz Moğolların yaşadığı ülkeler

Moğolistan

Aga Buryat Özerk Bölgesi

Buryat

Ustorda Buryat Özerk Bölgesi

İç Moğolistan

Kalmuk