Çanakkale Savaşı Videosu Gerçek Görüntüler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tarihi Videolar Izle

Kara muharebeleri

Ingiliz-Fransız Birleşik Donanması'nın 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı'nı geçme ve Istanbul'u işgal girişiminin başarısız kalması üzerine bir kara harekatıyla Istanbul'un işgali yönünde yeni bir savaş planı oluşturulmuştur.

Esasen 1 Mart 1915 tarihinde Yunanistan Hükümeti, Gelibolu Yarımadasının işgal edilerek bu yolla Istanbul üzerine yürünmesi şeklindeki bir savaş planını Ingiliz yetkililere iletmiş ve bu operasyon için üç tümen tahsis edebileceğini bildirmişti. Ancak Ingiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, o tarihlerde bir kara harekatına kuvvet ayırmak yerine Çanakkale Boğazı'ndaki Osmanlı kıyı topçusunu deniz topçusu ile imha ederek bu denizyolunu açmayı ve doğrudan Istanbul'a bir çıkarma yapmayı uygun bulmuştu. Dahası Çarlık Rusyası da bu operasyona Yunan birliklerinin katılmasına kesinlikle karşı çıkmıştır.

Ancak bölgedeki incelemelerinin sonucunda Lord Kitchener'e 5 Mart 1915 tarihinde bir rapor sunan General William Birdwood, bu raporunda bir deniz harekatının başarı şansı olmadığını, deniz harekatının Gelibolu Yarımadası'na yapılacak bir çıkarma harekatıyla desteklenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu rapor üzerine Lord Kitchener, 10 Mart 1915 tarihinde seçkin bir birlik olan Ingiliz 29. Tümeni'nin Gelibolu Yarımadası'na yapılacak bir çıkarma ile görevlendirdiğini bildirmiştir. Gelibolu'daki çıkarma için tertiplenen Akdeniz Sefer Kuvveti'nin komutanlığına da General Sir Ian Hamilton atanmıştır.

Ayrıca Bakınız

Çanakkale Savaşı Dökümanları

Çanakkale Savaşı Resimleri Onlarca Resim Arşivlik

Çanakkale Savaşındaki Bütün Savaş Gemileri Listesi

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tarihi Resimler

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler