Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 1. Ünite Bir Kahraman Doğuyor Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 1. Ünite Bir Kahraman Doğuyor Cevaplar 

1.ÜNITE BIR KAHRAMAN DOĞUYOR

ETKINLIKLER

1.BIR OSMANLI ŞEHRI SELANIK

2.MUSTAFA KEMALIN ÖĞRENIM GÖRDÜĞÜ OKULLAR

3.ASKERI BAŞARILARIYLA MUSTAFA KEMAL

4.MANŞETLERDE MUSTAFA KEMAL

5.MUSTAFA KEMALI ŞEHIRLER, OLAYLAR

6.NE OLMAK ISTERSIN

ÖZ DEĞERLENDIRME

1. BIR OSMANLI ŞEHRI SELANIK

 

1.19.yy.ın sonları20.yy. başlarını düşündüğümüzde Osmanlı Devletinin sosyal ve4 kültürel yapısı ile ilgili olarak hangi yapılara ulaşırsınız?

*20.y.y. başlarında devletin kuruluşunu meşruti bir yönetimde arayan Osmanlı aydınları özellikle Selanik Şehrinde örgütlenişlerdi. Düşüncelerini geniş kitlelere yaymak amacıyla burada çeşitli gazete ve dergiler çıkarmışlardı. Osmancılık fikir etrafında birleşen bu aydınlar zamanla güçlenerek Sultan 2. Abdulhamide meşrutiyeti yeniden ilan ettiler.

2. Selanik şehrindeki yaşamla ilgili neler dikkatinizi çekiyor? Neden?

*  Evler eski, gemiler eski, insanların giyiniş tarzları eski benim dikkatimi çeken bunlar.

2. MUSTAFA KEMALIN ÖĞRENIM GÖRDÜĞÜ OKULLAR

OKULLAR                          ŞEHIRLER          YILLAR

1.ASKERI RÜŞTIYE                  1.MANASTIR         a.1893

2.HARP OKULU                        2.SELANIK            b.1886

3.ASKERI IDADI                       3.ISTANBUL          c.1896

4.ŞEMSIEFENDI OKULU                                        d.1899

5.HARP AKADEMISI                                             e.1902

1.Mustafa kemalin eğitime başladığı okul, şehir ve yıl hangisidir?

Şemsi Efendi Okulu,  Selanik, 1886

2.Mustafaya kemal adını verdiği okul, şehir ve yıl hangisidir?

Askeri Rüştiyesi, Selanik, 1893

3.Mustafa kemalin arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla bir dergi çıkarttıkları okul, şehir ve yıl hangisidir?

Harp Okulu, Istanbul, 1899

4.Mustafa kemal;in düşüncelerini yaymak için gazete çıkarıp konuşmalar yaptığı okul, şehir ve yıl hangisidir?

Harp Akademisi, Istanbul, 1902

5.Öğrenim hayatınızda sizi etkileyen en önemli olay nedir? Bu olay hangi okulda hangi şehirde, ne zaman meydana

gelmiştir?

SBS notundan düşük almam. Ankarada 20010da meydana geldi.

3. ASKERI BAŞARILARIYLA MUSTAFA KEMAL

Mustafa Kemalin askeri görevleri

1. Çanakkale Cephesi

2. Kurtuluş Savaşı

3. 31 Mart Olayı

4. Trablusgarp

5. Sakarya Meydan Savaşı

6. Gelibolu Kara Savaşları

Askeri görevlerindeki başarıları

1. albay rütbesine yükseldi

2.

3. Kurmay başkanlık

4. Binbaşı rütbesine yükseldi

5.

6.

Başarılarında ön plana çıkan kişilik özellikleri

 

1.

2. kurtuluş savaşını başlatıp Türk milletini zafere ulaştırmıştır

3. hareket ordusu Istanbuldaki ayaklanmayı bastırarak düzeni sağladı

4. Mustafa Kemal 1912 de Italyanlara karşı büyük mücadele vermesi

5. meydan muharebesini kazanmıştır

6. arıburnu, conbayırı ve anafartalarda büyük başarılan kazanmıştır

 

1.    Mustafa kemal paşanın 1919 yılına kadar geçen dönemde, askeri yetenekleri ve liderlik özelliklerini ortaya çıkaran olaylar hangileridir? Yazınız.

31 Mart Olayı, Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşı Kurtuluş Savaşı

2.    Atatürkün milli mücadelenin önderi olmasını sağlayan görev ve başarılarının onun kişilik özellikleriyle nasıl bir ilişkisi vardır? Açıklayınız.

Önder olmasını sağlayan görev ve başarıları Mustafa Kemal Atatürkün kişilik özellikleriyle doğrudan ilişkilidir. Çünkü

O kendi kişilik özelliklerini de katarak önderliği kazandı.

3.Atatürkün askeri yetenekleri ile liderlik özellikleri hakkında söylenmiş sözleri bularak yazınız.

4.MANŞETLERDE MUSTAFA KEMAL

Çanakkale kara savaşlarından sonra 29. ekim 1915 tarihi tasvir-i efkar gazetesi Mustafa kemalin başarılarını şöyle duyuruyordu:

Çanakkale kara savaşlarında olağanüstü yararlılıkları görülen ve savunmadaki güç ve ustalığı ile hakkıyla şan ve şeref kazanarak boğazları ve hilafet makamını (Istanbul) kurtaran kumandanlarımızdan, doğuştan kahraman, mümtaz Albay Mustafa kemal beyefendi.

 

Mustafa kemalin Çanakkaledeki başarılarını konu alan bir gazete haberi de siz hazırlayınız.

Osmanlı Devletinin Çanakkale Savaşlarını kazanmasında önemli rol oynayan Mustafa Kemalin Anafartalarda verdiği €œSize ben taarruz etmiyorum. Ölmeyi ermiyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.€ Emri savaşın kaderini belirlemiştir.

5. MUSTAFA KEMALI ETKILEYEN ŞEHIRLER, OLAYLAR

1. Selanik askeri rüştiyesinde başlayan Fransızca eğitimi manastır askeri idadisinde de ek derslerle devam etti ve bu dilde eserleri okumaya başladı. Mustafa kemalin yabancı dil bilmesi ve yabancı eserler okuması onun düşünce hayatını nasıl etkilemiş olabilir?

Bu durum Avrupadan gelen fikir akımlarının yerleşmesi için uygun bir ortamın oluşması sağlanmıştır.

2. Türk tarihini bütün derinliğiyle kavrayan ve öğrencilerine tarih bilinci ve kültürü veren tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey, Mustafa kemalin derin tarih bilgisi ve bilincinin oluşmasında baş mimardı. Tarihe olan ilgisi Mustafa kemalin fikir hayatını ne yönde şekillendirmiş olabilir?

Tarihe olan ilgili daha çok artmış. Tarihte olan biten her şeyden haberi vardı. Tarih Mustafa Kemalin fikir hayatını böyle etkilemiştir.

3. Balkanlarda yayılan milliyetçilik akımı, Mustafa Kemalin düşünce ve uygulamalarını nasıl etkilemiştir? Bir örnekle açıklayınız.

B. aşağıdaki verilen kutulara Selanik manastır, Istanbul ve Sofya şehirlerinin Mustafa kemalin düşünce hayatına etkilerini kısaca yazınız.

Selanik: Selanik Mustafa Kemalin hem doğduğu hem de 1907den itibaren askeri görev yaptığı şehirdir.

Manastır: Mustafa Kemal, Selanik Askeri bitirdikten sonra manastır idadisine başladı

Istanbul: Mustafa kemal buraya eğitim amaçlı gelmiştir.

Sofya: Mustafa Kemal Balkan Savaşlarından sonra Sofya Ateşliğine atandı.

6. NE OLMAK ISTERSIN?

1.  Anlatılan olaylardan Atatürkün hangi kişilik özelliklerini görüyorsunuz? Bu özellikleri onun milli mücadele liderliği açısından değerlendiriniz.

A. Vatanseverliği: vatanını sevmesi onun savaşlarda başarılı olduğunu gösterir

B. Cesareti: düşüncelerini cesaretle söylemesi onun açık sözlü olduğunu gösteriyor ve güzel konuşmalarıyla kısa zamanda tesiri altına alıyordu insanları

C.

2.Sizin kişilik özellikleriniz nelerdir? Hangi kişilik özelliğiniz/özellikleriniz seçeceğiniz mesleği etkiler?

Ben alınganım, kırılganım, duygusalım, kolay kendimi ifade edemeyen biriyim. Benim kolay kendimi ifade edemem ve alıngan olmam seçtiğim mesleği etkiler.

3. Yakın çevrenizde bir kişi seçerek onun kişilik özelliklerini ve seçtiği mesleği aşağıya yazınız. Seçtiğiniz kişinin mesleği ile kişilik özellileri arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Halam: yardım sever, duygusal biridir. Seçtiği mesleği Türk Kızılayında çalışmak. Bu kişilik özellikleri çalıştığı mesleğe uymaktadır.

Ayrıca Bakınız

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük