Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 5. Ünite Atatürkçülük Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 5. Ünite Atatürkçülük  Cevapları

5. ÜNITE: ATATÜRKÇÜLÜK
ETKINLIKLER

PROJE ÖDEVI

1.ZIHIN HARITAMIZI TAMAMLAYALIM

2.ATATÜRKÇÜLÜĞÜ TANIYORUZ

3.ATATÜRKÜ ETKILEYEN DÜŞÜNÜRLER

4.MILLI GÜÇ UNSURLARI

5.CUMHURIYET

6.CUMHURIYETLE KAZANDIKLARIMIZ

7.GÖREVIMIZ

8.HAK VE ÖDEVLERIMIZ

9.ANAYASAMIZ

10.NASIL BIR MILLIYETÇILIK?

11.MILLI BIRLIK VE BERABERLIĞIMIZ

12.ATATÜRK ILKELERI IŞIĞINDA

13.DEVLETIMIZ IŞBAŞINDA

14.LAIKLIĞIN GELIŞIMI

15.METNI TAMAMLAYALIM

16.ATATÜRK ILKELERI VE INKILAPLARI

17.ATATÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI

18.ATATÜRK ILKELERINE BAĞLIYIZ

19.EN BÜYÜK ESERIM TÜRK CUMHURIYETIDIR

20.MAZLUM MILLETLER

21.ATATÜRK ILKE VE INKILAPLARINA SAHIP ÇIKIYOYUZ

ÖZ DEĞRLENDIRME

1.cumhuriyet

çağdaş bir cumhuriyette kurmak demek, milleti insanca yaşamasını bilmesi insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.

1.Atatürk cumhuriyet ile medeni hayat arasında nasıl bir ilişki kurmaktadır.

demokrasi ilkesinin en çağdaş mantıki uygulamasını tahmin eden hükümet şekilli, cumhuriyettir.

2.Atatürk cumhuriyet ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki kurmaktadır?

az zamanda çok büyük işler yaptık bu işlerin büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki başarıyı Türk milelinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçluyuz.

3. Atatürke göre cumhuriyetin başarı kazanmazının sebebi nedir?

Cumhuriyet, Türk milletinin refah ve yükselmesi yolunda asırların görmediği başarılara erişti. Millinin eğimlerini ve ihtiyaçlarını bularak ve öğrenerek onun refah ve gelişim gereklerini gerçekleştirmede cumhuriyetin az zamanda elde ettiği neticeler cumhuriyet idaresine milletimize hazırladığı geleceğin daha ne kadar parlak olduğunu tahmin ettirmeye kâfidir. Asla şüphe yoktur ki cumhuriyetin gelecek evlatları, bizden daha çok refaha kavuşmuş ve bahtiyar olacaktır.

4.Cumhuriyetin kısa sürede elde ettiği başarılar neledir?

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak alacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluğun kefekili olan ilkelerle, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.

5. Atatürkün buradaki güvenin sebebi ve kaynağı nedir?

yolunda çalışlımız büyük kutsal ideali halkın kalbinde bir fikir halinden bir his haline gelmelisiniz. Demokrasinin e olduğunu halka adatmak. madde açıklamak lazımdır. Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Onlara cumhuriyet Prensiplerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için fırsatı kaçırmayınız.

6.Atatürke göre cumhuriyeti benimsetmek için neler gereklidir?

2.Görenimiz

çağdaş demokraside kişisel hürriyetler özel bir değer ve önem kazanmıştır; artık kişisel hürriyetlere devletin ve hiçbir kişinin mücadelesi söz konusu değildir Söz konusu olan hürriyet, sosyal ve medeni insan hürriyetidir. Bu sebeple kişisel hürriyeti düşünürken hur kişinin nihayet bütün milletlerin ortak çıkarını ve de4vlet varlığını göz önünde bulundurmak lazımdır. Türkler demokrat hür ve sorumluluklarını bilen vatandaşlardır; Türk cumhuriyetinin kurucuları ve sahipleri bizzat kendileridir. Türk, kişisel hürriyetinden ve çıkarlarından, anayasada tespit edildiği kadarını cumhuriyete bırakmıştır. Cumhuriyet kişinin ona bıraktığı bir kısım hürriyeti, kişinin ve Türk milletinin, içte hürriyetini ve dışa karşı da bağımsızlığını sağlamak için kullanılır.

1.Cumhuriyetin, Türk milletine kazandırdığı temel hak ve sorumluluklar nelerdir?

gençliğin çalışkan hassas ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdendir. Gençlik her türlü faaliyetlerde cumhuriyet kanunlarına ve cumhuriyet kuvvetlerinin usul ve kurallarına uymaya da dikkatli olmalıdır.

2.Mustafa kemalin farklı yıllarda söylediği yukarıdaki sözler ve anlam ifade ediyor?

3.nasıl bir milliyetçili

Mustafa kemal hakiki bir Türk milliyetçisi idi

yafada Mustafa Kemalin bulunduğu alaydan yetişmiş, Makedonya Türklerinden yaşlı bir yüz başı vardı. Yüzbaşı Anadolu kıta çavuşlarına kötü davranıyor, yani Arap erlere karşı ise gereğinden fazla tolerans gösteriyordu. Onların azarlanmasına, hırpalanmasına gönlü razı olmuyordu. Mustafa Kemal, bir hafta on gün önce geçen bir olayı şöyle anlattı: Bir gün Makedonyalı yüzbaşı kıta çavuşlarından birini bölük komutanı odasına çağırdı. Müfitle bende orada idik. Çavuş sağlam yapılı ve yakışıklı bir Türk deli kakanlıdan çok mensup olduğu ırka hücum ediyordu:Sen nasıl olur da yüce Arap ırkına mensup peygamber efendimizin mübarek soyundan gelen bu çocuklara sert davranır, ağır sözler söylersin? Kendini iyi bil, sen onların ayağına su bile dökemezsingibi gittikçe malazlaşan sözlerle hareket ediyordu. Sesi yükseldikçe yükseliyordu. Çavuşun yüzündeki ifadeye baktım. Önce bir babaya duyulan saygının samimiyeti okunan çizgiler sertleşmeye içten gelen bir isyanın ateşleri gözlerinden okunmaya başladı, fakat gerçek itaatin sembolü olan Türk askeri gibi iç duygularını gelmeye çalıştı. Göz pınarlarından tanelenen yaşlar yanaklarından döküldü. Dayanamadım:--yüzbaşı efendi susunuz, diye bağırdım, birden şaşırdım, sözlerinin bizden onay görmesini beklediği anlaşılıyordu.—yoksa fena bir şey mi söyledi? Dedi. Ben de:--evet, çok fena hakaret ettiniz, buna hakkınız yok, bu erlerin bağlı bulunduğu Arap kavmi birçok bakımından yüce olabilir, fakat senin de benim de Müfittin çavuşun da mensup olduğumuz ırkında büyük ve asil bir millet olduğu, asla inkâr edilemez bir gerçektir. yüzbaşı başını önüne eğdi, utanmıştı.Yıllar sonra bir gün anakarada beni de şahit göstererek anlattığı bu gerçek olay karşısında görüşü şu idi:Bu ve buna benzer olaylar,türe aydınlarının kendi kendisini bilmesinden ve başka milletlerde şu veya bu sebeple üstünlük olduğunu sanarak kendini onlardan aşağı görmesinden doğmaktadır.bu yanlış görüşe son vermek için Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihi ile tanımak ve tanıtmak şarttır.

1.metinle ilgili Duygularınızı nasıl ifade edersiniz?

2.siz, metinde geçen durumla karşılaşsaydınız ne yapardınız? Neden?

3.Mustafa kemalin olaya gösterdiği tepki onun hangi kişilik özelliğinin bir yansımasıdır?

4.Mustafa Kemale göre anekdotta anlatılanlara benzer olayların yaşanmasının sebebi nelerdir?

5.anekdotta anlatılanlara benzer olayların yaşanmaması için Mustafa kemal neler yapmıştır?

6.Mustafa Kemal, Türk milletine verdiği değeri başka hangi sözlerle ifade etmiştir? Örnek veriniz.

4.metni tamamlayalım

Bir akşam konuklar için, başbakanlıkça bir şölen düzenlenmişti. Yemek sırasında Atina üniversitesinin bir yüzyıl boyunca gördüğü hizmetler övüldü. Birçok şölyevler söylendi. Bu arada yunanlı bir profesör, başbakan metaksastan bir dilekte bulunarak şöyle dedi:

çözülemez sanılan ince sorunları kolaylıkla çözüverdiniz. Şu dil işimizi de yakında mutlu bir sonuca bağlamamanızı istemek hakkınızdır.Yemekten sonra grup tanışmalar, konuşmalar olurken proföserden dil davalarını bana açıklamasını rica ettim. Davalarınıyazı dilini halkın anlayacağı bir dil haline koymak davası diye açıklamış ve Ne yazık ki eskiye çok bağlı kalmış birtakım filologların direnmesi yüzünden bu halkı davarımızı yürütemiyoruz.diye yakınmıştı.

Atatürkçülük nitelikleri:

*akılcı ve bilimci

*laik

*eşit hakçı

Atatürkçülük amaçları:

*ülke bütünlüğünün korunmasını sağlamak

*çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak

*tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını sağlamak

Atatürkçülük ilkeleri:

*cumhuriyetçilik

*milliyetçilik

*halkçılık

*devletçilik

*laiklik

*inkılapçılık

Atatürk ilkeleri amaçları:

*Türk insanını atılgan, barışçı yapmak

*Türk milletinin hak ettiği yeri almasını sağlamak

Atatürk ilkeleri temel esasları:

*vatan sevgisi

*milli dil

*milli tarih bilinci

 

Atatürk ilkeleri ortak özellikleri:

*Atatürkçü düşünme sistemini meydana getirmişlerdir.

*ilkeler akla ve mantığa uygundur.

*taklitçilik yoktur.

sayfa 95

ben kendi yorumuma göre çizdim bir ay ve yıldız altına da şu sözü yazdım "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır

Sayfa 96

Türk düşünürler

Tevfik Fikret,Namık kemal,ziya Gökalp

fikirleri

Tevfik Fikret=>vatan ve millet sevgisi,

Namık kemal=>vatan sevgisi,

ziya Gökalp=>Türkçülük

yabancı düşünürler

volta ire=>özgürlük ve insan hakları,=>insan hakları-demokrasi-özgürlük

sayfa 98 cevapları

1- çağdaş bir cumhuriyete sahip olmak için topluma nasıl uyum sağlamamız gerektiğini bilmeliyiz

2- demokrasi olmadan cumhuriyet olmaz ve ikisi birbirini bütünler

3- Türk milleti ve ordusunun birlik ve beraberlik içinde kararlı olması

4- milletin eğilim ve ihtiyaçlarını buldu ve öğrendi.milletin refah seviyesini yükseltti.

5- Türk milletine güvenmesi

6- fikirleri his haline getirmek,demokrasiyi anlatmak ve açıklamak,cumhuriyeti ve gereklerini anlatmak

sayfa 99 cevapları

siyaset cumhuriyet öncesi= ülkeyi sadece tek bir kişi yönetiyordu

siyaset cumhuriyet sonrası= egemenlik millete verildi

ekonomi cumhuriyet öncesi= denizler başka devletlerin sömürüsü altındaydı

ekonomi cumhuriyet sonrası= denizlerde tam egemenlik sağlandı

hukuk cumhuriyet öncesi= kadınlar haklara sahip değildiler

hukuk cumhuriyet sonrası= medeni kanunla kadınlara birçok haklar verildi

eğitim cumhuriyet öncesi= sadece erkekler okula gidiyorlardı

eğitim cumhuriyet sonrası= karma eğitime geçilerek kız-erkek aynı sınıfta eğitim görmeye başladı

günlük hayat cumhuriyet öncesi= önemli ve resmi işlemlerde isimler karışıyordu

günlük hayat cumhuriyet sonrası= soyadı kanunuyla bu karışıklık giderildi

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Tc Inkılap Tarihi SBS hazırlık Genel Tekrar Konu Testleri ve Cevapları