8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı ÇK cevapları Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı  ÇK cevapları Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71

61.SAYFA: A Bölümü

Soru 1-
Esas olarak millete mevcut olduğundan,milleti oluşturan fertlerin her birine değil,milletin bütününe ait olduğu ve parçalanamaz,bölünmez olduğundan

Soru 2-
Millete ait olan egemenlik başkasına mâl edilemez,devredilemeyeceği ve geçerliliği yitirmemesi için Eğer iki kişilik olursa anlaşmazlık çıkar

Soru 3-
Kişi egemenliği olursa halk ezilir ve burada saltanata benzetiliyor Ama millet egemenliği olursa halk gayet demokratik bir şekilde yaşar

Soru 4-
Bütünümüze hitap ettiği ve milli olduğu için parçalanamaz ve bölünemez

Soru 5-
Teşkilatımızda milli güçleri etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir

B  Bölümü
Saltanat: Kişi Egemenliği
Meşrutiyet: Kişi Egemenliği-Meclis-Seçim
Cumhuriyet: Meclis-Seçim-Partiler-Milli Egemenlik-Kişi Hak ve Özgürlüklerine saygı-Anayasa

62.SAYFA: 1.BOŞLUK

Çünkü:Sevr antlaşmasında bağımsız ve özgür olmayan bir millet olarak  çıkmamız bekleniyor. Türk milleti her daim bağımsızlığına düşkün olmuştur.
2.BOŞLUK

Lozan antlaşmalarında Sevr de olduğu gibi bir tepki altında bir tehdit altında değildi Lozan antlaşmasında ülke topraklarımız dahil kazanılmıştır

63.SAYFA:

Kalkınma Planları:

Sanayi:
1927 Sanayi-i Teşvik Kanunları çıkarıldı
1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koyuldu
1935 Modern Ettik Arama Enstitüsü kuruldu

Bankacılık:
1924 TC Ziraat Bankası kuruldu

Tarım:

Savunma Sanayi:
1930 Ankara'da sanayi kongresi toplandı

64.SAYFA:

1 TIK 'de alınan kararlar daha sonra ekonomi ile ilgili yapılacak çalışmalara temel teşkil etmiştir

2 Bir toplantı ile herkese tasarrufun önemi bildirilebilir ya da afişlerle

3 Bu size ait bir soru (:

4 Ilk önce olur olmaz şeylere para harcamamak,Lüzumsuz ise söndür sözü ile ışıkları gece gündüz açık bırakmamak

5 Su, Petrol, Doğal gaz

6 Hem ülkemize hem geleceğimize katkı sağlamış oluruz

7  TASARRUF ET ÇOCUĞUNUN GELECEĞİ KURTULSUN (:

8 Gösteriler yapabilir veya daha iyi açıklamak için tiyatroya çevirtilebilir.

65. SAYFA: A Bölümü

Ankara'nın başkent oluşunu etkileyen nedenler hep aynı yerde buluşmuşlar ve Ankara yönünde bir kuvvet oluşturmuşlardır Kısaca;1)Ankara'nın jeolojik stratejik ve coğrafi konumu2)Ankara'da oluşan Kuvay-i Milliye ruhu3)Istanbul'un siyasi ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik

B)Bölümü

1 "tozlu ve sisli bir hava, yer yer toz hortumları havaya yükselip hava boğuklaşıyor

2 Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevrildiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlara dönüşecek Hem bunu hepimiz göreceğiz

3 Türk'ün imkansızı imkan haline getirin kudretini Dünya'ya imkan haline getirmesi için

4 Türk milletinin tutum ve tasarrufu ile kurulmuştur

66.SAYFA

DEMOKRATIK CUMHURIYET


Cumhuriyet,halkın oyları ile seçtiği millet vekilleri ve onlardan oluşan hükümet tarafından yönetildiği bir yönetim şeklidir Bu sistemde insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü esastır
Demokrasi ise, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir Insan hak ve hürriyetlerine saygı duyulan, kişilerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin kanunlarla teminat altına alındığı, toplumun kendi yöneticilerini kendi oyları ile belirlediği bir sistemdir Demokraside siyasi ve hukuki eşitlik esastır
Cumhuriyetçilik fikri Avrupada aydınlanma ile birlikte güç kazanmaya başladı Bundan önce ise egemenlik papa ile kral arasında paylaşılmıştı Halkın karar alma yetkisi veya siyasal bir katılımı kesinlikle yoktu
Tabi Avrupa bu duruma gelinceye kadar çok büyük bir bedel ödedi 1789 Fransız ihtilali ile Avrupada cumhuriyet fikri büyük bir çığ gibi büyüdü Halkta demokrasi fikri gelişmeye başladı Bunun yanında laiklikte Avrupada gelişmeye başladı Laiklik genel anlamda dinle devlet işlerinin bir birinden ayrılması olarak bilinir Esas anlamda ise din ve vicdan hürriyeti, din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir

67. SAYFA: A)Bölümü

Tablodaki doldurulacak yerler:

a Insanların çeşitli eğitim istemesi Örneğin Kürtlere ayrı çerkeslere ayrı vs

b Ordu siyasetten ayrılmalı çünkü askerlikle siyaseti birbirine karıştırıyorlar

c Dinin bir parti gibi siyasetle karıştırılması

d Türkiye'nin hilafetlere karıştırılması

B)Bölümü

Eğitimin zaman kaybedilecek bir şey olmadığı için Atatürk bu sözü söylüyor

C)Bölümü

Bu kanunlar ortak olarak "Ülkeyi Kalkındırma" adına çıkarılmıştır

68 SAYFA: A) Bölümü


Soru 1:  Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip olmasıyla ilgili sözü
Soru 2:  Herkes aynı fikirde olmayabilir,onun için farklı yöneticiler gerekiyordu
Soru 3:  Kendisine karşıt olmasını beklemiştir Bu sayede ilerleme olur
Soru 4:  Ülkenin çok partili hayata tamamen geçtiğinin göstergesidir

B) Bölümü

Çok partili hayat demokrasiyle olur .Bu yüzden çok partili olmak gelişme cumhuriyet ve demokrasi için önemlidir

C) Bölümü

PARTI ADI:  Cumhuriyet halk fırkası
KURULUŞ TARIHI:  9 eylül 1923
PARTI KURUCULARI:  Mustafa Kemal Atatürk
PARTI ADI:  Terakki Per ver Cumhuriyeti fırkası
KURULUŞ TARIHI:  17 kasım 1924
PARTI KURUCULARI:  Kazım Kar,Rauf Orbay,Ali Fuat
PARTI ADI:  Serbest Cumhuriyet Fırkası
KURULUŞ TARIHI:  12 Ağustos 1930
PARTI KURUCULARI:  Fethi Okyar

1)   Terakki Per ver Cumhuriyet fırkası partiye katılacak insanları daha dikkatli seçerdim

sayfa 69

a: inkılabı: din kurumlarının düzenlenmesi
gerekçesi: asıl özelliklerini kaybetmeleri
sonuçları: 30kasım 1925

b: inkılabı: Kıyafette değişiklik
gerekçesi:  çağdaşlaşma
sonuçları:  25 kasım 1925

c: inkılabı:  takvim ve saat ölçüleri
gerekçesi:  batı uygarlığı
sonuçları:  26 aralık 1925

d: inkılabı:  Soyadı kanunu
gerekçesi:  Lakap sorunu
sonuçları:  21 haziran 1934

e: inkılabı:  kadının Türk toplumundaki yeri
gerekçesi:  kadınların ezikliği
sonuçları:  3 nisan 1930

f: inkılabı:  Sağlık hizmetleri
gerekçesi:  Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı
sonuçları:  20 mayıs 1920

en aşağıdaki sorunun cevabı da :çağdaşlaşmaya doğru giden adımlar...

sayfa 70 cevapları

1. soru cevabı=> Cumhuriyet halk fırkası

2. soru cevabı=> Nedeni sudur=>  Biz hilafeti yeniden isteriz.biz yeni kanunlar istemeyiz.bize mecalli yeterlidir.medreseler,tekkeler ,şeyhler,müritler biz sizi koruyacağız.çünkü Mustafa Kemali n partisi hilafeti kaldırdı. bunlar kışkırtmanın nedenleri olmuştur.

3. sorunun cevabı=>  Mustafa Kemal ‘in hilafeti kaldırmasını.Yeni partinin kullanıldığı sloganın gerici haykırışlarla dolu olmasını savunuyorlar...

4. sorunun cevabı=>  Hükümet ve meclis tedbirler almayı gerekli görmesi ,takrir-i sükun kanununun çıkması,istiklal mahkemelerini kurması v.s

5. sorunun cevabı=>  Zararlı partiler, hilafeti yeniden isteyenler, yeni kanunları istemeyenler, hilafeti kaldıranlar gibi önlemler...

6. sorunun cevabı=>  Terakkiperver cumhuriyet fırkası denilen zararlı siyasi kurulusun kapanması.Istiklalin mahkemelerini kurması v.s

7. sorunun cevabı=>  Nutuk büyük bir kaynak kitaptır.çünkü bütün önemli şeylerin bir arada olmasını istediği için Mustafa kemal bir araya toplamıştır...

8. sorunu cevabı=>  Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmalarını çözememiştir...

9. sorunun cevabı=>  Terakkiperver cumhuriyet partisi  siyasi kuruluşudur. Şeyh sait ayaklanmasıyla ilgisi olduğu düşünülmüştür bunun için kapatılması esas olmuştur...

Sayfa 71.

A BÖLÜMÜ:

Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
B BÖLÜMÜ:

1926  öncesi:
*Osmanlı devleti kapitülasyonlar nedeniyle kabotaj hakkına sahip değildi
*Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işi yabancı gemilerce yapılıyordu
*deniz ulaşımının büyük bir bölümü ile önemli limanların işletilmesi yabancıların elindeydi.

1926 sonrası:
*denizlerimizde de bağımsızlığı sağlamak milli ekonomi ilkesi doğrultusunda bir adım atıldı
*kabotaj kanunu ile Türk denizleri ve limanlarında işletmecilik ve taşımacılık hakkı sadece Türk devletine ve Türk vatandaşlarına verildi.

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır. ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız