Inkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları: Sayfa:27-29-32-33-34-35

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

Inkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları: Sayfa:27-29-32-33-34-35

SAYFA 27, 2. ETKINLIK MUSTAFA KEMAL PAŞA NE DÜŞÜNÜYOR?

2. M. Kemal Osmanlı Devletinin savaşa katılmaması gerektiğini söylüyor. Ama Ittihat ve Terakkiciler tam tersine savaşa katılınması gerektiğini söylüyor.

3.  M. Kemal ileri görüşlülüğü ile savaşın sonunu tahmin etmiştir. Fakat kimse ona inanmamıştır. Halbuki M. Kemal doğru tahmin etmiştir.

4.  Ben Mustafa Kemal Paşanın yukarıdaki görüşlerini onun ileri görüşlülük özelliğiyle ilişkilendiririm.

SAYFA 29, 4.ETKINLIK ATEŞKES BÖYLE MI OLUR?

1. a)   Boğazlar Itilaf Devletlerinin eline geçerse istedikleri gibi kullanabilecekler.

b)    Çok rahat bir şekilde işgal edilebilirler.

2. a) Ordu olmayacak ve Osmanlı Devletini kolaylıkla bitirebilecekler.

b) Ordu olmayınca kendilerini savunamayacaklar.

3. a) Böylece ülkeyi yavaş yavaş işgal edebilecekler.

b) Ülke dağılacak, bağımsızlık elden gidecek 

4. a) Osmanlı Devletinin ulaşım araçlarını kullanarak onların işgale karşı direnişlerini hafifletecekler.

b) Kendi ulaşımlarını sağlayamayacaklar ve işgal sırasında haberleşme, yardımlaşma gibi olanaklardan yoksun olacaklar.

5. a) Iletişimi keserek Osmanlının canlanmasını engellemek veya yapacağı hareketlerden haberdar olmak.

b)  Halk birbirleriyle iletişim kuramayarak yapacakları hareketlenmelerden, haberlerden haberdar olamayacaklar.

SAYFA 32, 7. ETKINLIK ALEVLER SARMIŞ YURDUN DÖRT YANINI

1. Kurtuluş Savaşı ve cephelerde düşün şehitlerimiz.

2.  Yangınların, taarruzun veya silahların simgesi olabilir.

3.  Ölen şehitlerin mezarlarının simgesi olabilir.

4.  Yaralanmış, vurulmuş, yanındaki cephe arkadaşını şehit vermiş bir askeri anlatmaktadır.

5.  Savaşta çok fazla ölen, yaralanın olduğu, yani çok kayıp olduğu mesajını veriyor.

6.  Ben karşılıklı taarruzu resmederdim. Çünkü savaşı en güzel o simgeliyor.

SAYFA 33, 8. ETKINLIK KONGRE YAPIYORUZ

1.Azınlıkların işgaline, ayaklanmalarına karşı halkı mücadeleye çağırmak.

2.  Her ikisi de halkı örgütlemek için yapılmış.

3.  Hepsi milli mücadeleyi başlatmak veya milli mücadele ile ilgili halkı bilinçlendirmek için yapılmış.

4.  Halkı örgütleyerek milli direnişi artırmak.

5.  Ülkenin işgal edilmesini engellemek ve vatanın kurtuluşu için çalışmalar yapmak.

SAYFA 34, 9. ETKINLIK M. KEMAL PAŞANIN ROTASI

1.    Samsun

2.    Amasya

3.    Erzurum

4.    Sivas

SAYFA 35, 10. ETKINLIK PARA YOK AMA

1.  Milletvekillerinin ümitsizliğe kapılması

Paranın, yiyecek yemeğin, yatacak yerin yani ekonomik durumun kötü olması.

2.   Mecliste konuşmalar yapmıştır.

3.   Mustafa Kemal Paşanın sorunlar karşısındaki tutumu, onun liderlik, karalılık, azim gibi özelliklerini gösteriyor.

4.   Ben halktan, zenginlerden toplayabildiğimiz kadar para toplayıp biraz olsun meclisi rahatlatırdım.

Ayrıca Bakınız

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Kurtuluş Savaşı haritaları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

2.Dünya Savası Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları SBS Hazırlık Tüm Konular