8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

1. Ünite Bir Kahraman Doğuyor


A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.
1)19. yüzyıl sonları ile 20.yüzyıl başlarında Mustafa Kemalin içinde yaşadığı toplumun özellikleri nelerdir?
Yeniliklere açık birçok millet ve biç çok dinin bir arada bulunduğu bir yerde yaşıyordu

2)Aşağıdaki dört şehir günümüze hangi devletlerin toprakları içimde yer almaktadır?
Selanik: Yunanistan
Manastır:  Makedonya
Istanbul:  Türkiye
Sofya: Bulgaristan

B.Yönergeler doğrultusunda aşağıdaki eşleştirmeyi yapınız.
1)Aşağıda I. Sütunda Mustafa Kemalin görev yaptığı bazı şehirler II. Sütunda ise bu şehirlerde bulunma sebebi verilmiştir. Şehirler ile bu şehirde bulunma sebepleri verilmiştir. Şehirler ile bu şehirlerde bulunma sebeplerini eşleştiriniz. Eşleştirmeyi yaparken bulunma sebeplerinin başındaki harfi şehrin başındaki boşluğa yazınız.

I. ŞEHIRLER II. BULUNMA SEBEPLERI
Istanbul a Ilk görev yeri
aŞam  b Derne komutanlığı
Trablusgarp
Sofyada Askeri ataşelik
Askeri idadine öğrencilik

2)Aşağıdaki I.sütunda verilen okullar ile II. Sütunda verilen olaylar/olguları eşleştiriniz. Eşleştirmeyi yaparken olaylar/olguların başındaki harfi okulların boşluğa yazınınız. II. sütundaki olayları/olguları birden fazla kulla bilirsiniz
I.ŞEHIRLER   II. OLAYLAR/OLGULAR.
1Askeri Idad  a)Ailede Mustafa Kemalin gideceği okul konusunda
E...2Harp Okulu ve harp akademisi b)Türk Yunan Savaşınana katılmak için okuldan
Şemsi efendi mektebi c)Askerliğe adım atması

4Askeri rüştiye  d)Gazetelerden yabancı basını takip etmesi
e)Düşüncelerini yaymak için faaliyetlerde bulunması

C.Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.
1)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin liderliğinin en çok ön plana çıktığı olaydır?
A)Vatan ve Hürriyet Cemiyetin kuruluşu
B)Trablus Garp
C)Çanakkale Savaşları
D)Balkan savaşları

cevap:B
2)Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerin hangisinde görev almamıştır?
A)Trablusgarp   B)Galiçya C)Kafkasya  D)Çanakkale

Cevap: B

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır. ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız