8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

2. Ünite Milli Uyanış Yurdumuzun Işaline Tepkiler

A.Aşağıdaki sorular cevaplayınız.
1)Osmanlı Devletinin Birinci Dünya savaşında savaştığı cepheler hangileridir?
*Kafkasya cephesi Çanakkale cephesi ırak Iran cephesi Suriye
2Mondros Ateş kes anlaşması sonrasında ülkemizi işgal eden devletler hangileridir?
*Fransa Italya Yunanistan Ingiltere Ermenistan
3.Milli mücadele kahramanlarına üç örnek veriniz.
*Atatürk karafatma Kazım kara Bekir 
4.Amasya genelgesinin tarihimizdeki öneminedir?
*Kurtuluş savaşının amacı burada açıkladı.
5.Erzurum kongresinin en önemli özelliği nedir?
*Manda ve himaye
6.Yurdumuzdaki milli cemiyetler Sivas kongresinde hangi isim altında birleşmiştir?

Anadolu ve Rumeli Müdafi Hukuk
7)
8)
B.Aşağıdaki soruları cevaplayınız
1)Mondros ateşkes anlaşmasının bazı maddeleri şunlardır:
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
Orduya ait silahlar, itilaf devletlerinin emrine verilecektir.
Haberleşme ve ulaşım araçları itilaf devletlerinin denetimine verilecektir.
Itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir.

Anlaşmayı yukarıdaki maddelere göre Osmanlı devletinin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
A)Osmanlı devletinin siyasi varlığı sona ermiştir.
B)Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir.
C)Osmanlı devletinin savuna gücü
D)Istanbul hükümetinin Anadolu üzerinde otoritesi tamamen yok edilmiştir

Cevap : A

2)Amasya genelgesinde yer alan kararlardan bazıları şunlardır;
I.Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Milletim bağımsızlığını yine milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve karar kurtaracaktır
III. Anadolunun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas ta milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştı.
IV. Kongreye katılacak delegenin hemen yola çıkması gerekmektedir.

Buna göre Kurtuluş savaşının gerekçesini ve dayanağı belirten genelge maddeleri aşağıdakilerden hangileridir?
A) IveII   B) I veIII  C)  I IV  D) ve IV

Cevap : A

3) Itilaf devletleri baskısı arlıdan Istanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşanın Milli Mücadele faaliyetlerinden ratsızdı. Bu yüzden Amasya genelgesi yayınlanmasının ardından onun müfettişlik görevine istifa eden Mustafa Kemal paşa  Milli Mücadeleye devam edeceğini  ortaya duyurdu.
Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal Paşan nın Milli Mücadeleye sürdürümekteki hangi özelliği dile getirmiştir?
A)Amaçlarına ulaşmada öncelikle belirleme
B)Hedefe ulaşmada ödünsüz ve kararlı olma
C)Mücadeleye Istanbul Hükümetinin desteğiyle devam etme
D)Güçlükleri aşmada farklı yöntemler kullanma

Cevap :B

4)Erzurum kongresinde alınan bazı kararları şunlardır;
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanmaz
Kuvayimilliyeyi etken ve milli iradeyi egemen kılmak esastır
Manda ve himayeye kabul edilmez.
Milli Meclisinin derhal toplanması ve hükümet işlenirinin Meclis denemesinde yürütülmesini sağlayamaya çalışacaktır.
Bu kararlar,
I.Tam bağımsızlık II. Çağdaşlık III. Milli Egemenlik IV Milli Beraberlik
Ilkelerinden hangisinin veya hangilerinin benimsendiğine kanıt olabilir?
A)Yalnız I   B)Yalnız IV  C)I,II   D)II ve III
Cevap :C

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır. ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız