8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları 

3. Ünite Ya Istiklal Ya Ölüm


A)Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
1)Kurtuluş savaşında düşmana karşı hangi karşı savaşılmıştır?
Güneydoğu veda Ermeniler, yunanlılar
2) Ermeniler Kars, Gümrü Sarıkamış gibi şehirlerimizi işgal etmelerinin sebebi nedir?
Buraları kendi devletlerine katmak
3)Urfa, Antep ve Maraş gibi şehirlerimizde düşmana karşı koyan ve düşmanı şehirlerden atmak için çarpışan güce verilen isim ne idi?
Kuvaimilliye.
4)Düzenli ordu niçin kurulmuştu düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir?
Düşmanı yurttan atmak için kuruldu
5)Londra konferansı hangi olay üzerine toplanmıştır?
I.Inönü savaşın
6)Tekalif-i milliye emirleri hangi savaşın kazanılmasında etkili olmuştur?
7)Mudanya ateşkes görüşmelerinde en çok hangi konu üzerinde tartışma yaşanmıştır?
Boğazlarla ilgili tartıma olayın sonunda yaşanmıştır.
B.aşağıdaki olaylar ve tarihler verilmiştir. Her tarihin solundaki noktalı bölüme, bu tarihte gerçekleşen olayın önündeki harfi yazınız.
TARIHLER  
(C) 1.11 Ekim 1922 
(D) 2.20 Ekim 1920
(F) 3.11 Nisan 1920
(B) 4.18 Eylül 1922
(A) 5.10 Ocak 1921,
(I) 6.30 Ağustos 1922
OLAYLAR
A.Birinci Inönü savaşı
B.Düşmanın batı Anadolu dan çıkarılması
C.Mudanya ateşkes antlaşması
D.Ankara antlaşması
E.Fransızların Urfa dan çekilişi
F.Sakarya meydan savaşa
G. Ikinci Inönü savaşı
H.Moskova antlaşması
I.Başkomutan meydan savaşı
C.Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz.ifade doğru ise cümlenin başındaki boşluğa(D), yanlış ise (Y)harfini yazınız.yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlenin doğru şeklini boşluğa yazınız.
(Y))1.Birinci maarif (eğitim)kongresi, kurtuluş savaşı dan  sonra toplanmıştır
(Y)2.Tekalif-i milliye emirleri ikinci Inönü savaşının kazanılmasını sağlamıştır.
Tekalif-i milliye emirleri Sakarya Inönü savaşında kazanılmıştır.
(Y) 3.Sakarya savaşı, büyük taarruz un hemen ardından yapılarak düşman, yurdumuzdan kovulmuştur.
(D)4.Sakarya meydan savaşının kazanılmasında başkomutan Mustafa kemal paşanın “topyekûn savaşâ€ taktiğinin önemli bir rolü olmuştur.
(D)5.Mudanya ateşkes anlamasıyla Türkler ve yunanlılar arasındaki savaşa son verilerek Trakya savaşsız kazanılmış oldu.


D.Aşağıdaki soruları okuyarak doğru cevabı işaretleyiniz.
1.Doğu cephesinde Ermenilere karşı başarılı olmamızda hangi faktör etkili olmuştur?
A)Padişahın doğu cephesine gönderdiği yardımlar
B)Kazım Karabekir paşanın orduyu dağıtması
C)Doğu cephesine diğer cephelerden yardım gelmesi
D)Itilaf devletlerinin Ermenileri desteklemeleri
CEVAP:B
2.Aşağıdakilerden hangisi kuvayımilliyenin kurulmasının amaçlarından biridir?
A)Anadoludaki milli cemiyetleri birleştirmek
B)Düzenli orduya destek olmak
C)Düşmana karşı koyarak işgal atındaki bölgelerimizi kurtarmak
D)Saltanatı kurtarmak
CEVAP:C
3.Kütahya-Eskişehir savaşlarında geri çekilmemizin sebebi aşağıdakilerde hangisidir?
A)Türk ordusunun, taarruz için gerekli teçhizata sahip olmaması
B)Ismet beyin ordunun geri çekilmesi gerektiğini bildirmesi
C)Türk birliklerinin Kütahya-Eskişehir mevzisinde tutunamamaları 
D)Yunan kuvvetlerini kuzeyden çevirme düşüncesi
CEVAP:D
4.Sakarya meydan savaşında Mustafa Kemal Paşanın Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır”emrinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Savunma hattının bir bölümünde düşmana karşı harekete geçilecektir.
B)Mevzilerden geri çekiliş sırasında diğer birliklerde geri çekilecektir.
C)Hiç vakit kaybetmeden düşmana karşı taarruza geçilmelidir.
D)Bütün birlikler vatanın her bölgesini savunacaktır.
CEVAP:D
5.Albay Ismet Bey hangi olaydan dolayı generalliğe yükselmiştir?
A)Batı cephesi komutanlığına atanması.
B)Birinci Inönü savaşını kazanması
C)Çerkez Ethem Ayaklanmasını bastırması
D)Ikinci Inönü zaferini kazanması
CEVAP:B
6.Büyük Taarruzun en önemli sonucu ne olmuştur?
A)Çok sayıda yunan askeri esir alınmıştır.
B)Kurtuluş savaşı başarıya ulaşarak yunanlar Anadoludan çekilmişlerdir
C)Itilaf devletleri Yunanlılardan desteğini çekmişlerdir.
D)Fransa ile TBMM Hükümeti arasındaki dostluk ilişkileri gelmiştir

CEVAP : B

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız