8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 6. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 6. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

6. Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Türk heyeti Lozan Konferansında Musulun Türkiyeye bırakılması için hangi gerekçeyi öne sürmüştür?

Musul da Tür Nüfusnun olması

2. Türkiye Atatürk döneminde uluslar arası barışın korunması amacıyla kurulmuş hangi cemiyete üye olmuştur?

Milletler cemiyeti

3. Türkiye hangi antlaşma ile Istanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde tam anlamıyla kontrol sağlamıştır?

Möntrö Boğazlar Sözleşmesi

4. Türkiye hangi devletleri bir araya getirerek Balkan Anıtının kurulmasını sağlamıştır?

Türkiye, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya

5. Atatürk vefat ettikten sonra naşı Anıtkabirin yapımına kadar nerde muhafaza edilmiştir?

Ankara Etnoğrafya Müzesinde

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına  yanlış olanların başına Y€ harfi yazınız.

(Y ) 1. Balkan Altantı, Sadabat Partının  parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır.

( D )  2. Hatay Atatürkün ölümünden sonra Türkiyeye katılmıştır.

( D )  3. Musul Sorununun aleyhimize çözümlenmesinde Şeyh Sait etkili olmuştur.

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1.Türkiyenin aşağıdaki devletlerden hangisiyle olan sınırları daha geç bir tarihte kesinlik kazanmıştır?

A. Bulgaristan                    B. Irak                      C. Iran              D. Suriye

CEVAP:D

 

2. Lozan Antlaşmasından sonra gündeme gelen aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiyenin istemediği şekilde çözümlenmiştir.

A. Boğazlar     B. Hatay       C. Musul       D. Yabancı okullar

CEVAP:C

3.  Italyanın saldırgan bir politika izleyerek Habeşistanı işgal etmesi üzerine, Milletler Cemiyeti, Italyaya karşı ambargo kararı almıştır. Türkiye bu ambargo kararına ilk katılan ülkelerden biri olmuştur.

Türkiyenin alınan bu karara uyması dış politikanın aşağıdaki hangi esasla daha çok ilgilidir?

A. Barışçılık               B. Gerçekçilik        C. Hukuka bağlılık      D. Milli güce dayalı olmak

CEVAP:C

D. Aşağıdaki  soruları cevaplayınız.

1.     Lozan antlaşmasından sonra Türkiye, dünya devletleri ile nasıl bir uluslar arası düzen kurmaya çalışmıştır?

2.    Atatürk döneminde olduğu gibi, günümüzde komşularımızla siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmez için neler yapmalıyız?

3.    Montrö boğazlar sözleşmesi maddelerinin günümüze kadar aygunhoca.com itiraz gelmeden devam etmesinin sebebi ne olabilir?

4.    Anıtkabir içerisinde Anıt Bloğunu çevreleyen ve pek çok ülkeden getirilen ağaçlardan meydana gelen parka  Barış Parkı€ adının verilmesinin sebebi ne olabilir?

 

E. aşağıda A sütununda Türk dış politisının esasları, B sütununda bu esaslar ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Her bir esasın solundaki çizgiye, o esasla ilgili ifadenin önündeki  harfi yazınız, B sütununda her bir cevap bir kez yada daha çok kullanılabileceği gibi hiç kullanılamayabilir.

 

Barışçı

Gerçekçi

Hukuka bağlı

Milli güce dayalı

A.    Bağımsız bir siyaset izlemek için milletler arası kuruluşlara dahil olmaz.

B.    Dış politikada gerçekçi hedefler belirler

C.    Diğer devletlerle ilişkisini dostça bir şekilde yürütür, asla saldırgan bir siyaset işlemez

D.    Dünya devletleriyle yürütürken kendi kamuoyunun isteklerini dikkate alır.

E.    Komşularıyla ve diğer dünya devletleriyle imzaladığı antlaşmalara bağlı kalır, bu antlaşmalara aykırı hareket etmez.

F.    Yurtta barış, dünyada barış, çerçevesinde hareket eder.

 Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Tc Inkılap Tarihi SBS hazırlık Genel Tekrar Konu Testleri ve Cevapları