8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 7. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

 8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 7. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

7. Ünite Atatürk'ten Sonra Türkiye 2. Dünya Savaşı

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1.Türkiyeânin çok partili demokratik hayata geçişini hazırlayan en önemli etken nedir?

2.Sovyetler Birliğiânin dağılması Türkiyeâyi nasıl etkilemiştir?

B. Aşağıdaki Körfez savaşıyla ilgili Türkiyeâyi ilgilendiren bazı gelişmeler ve bunların ait oldukları alanlar verilmiştir. Bu gelişmelerin ait oldukları alanın numarasını gelişmenin başındaki boşluğa yazınız.

1) Askeri. a) Kerkük- yumurtalık petrol boru hattının kapatılması

2) Ekonomik .b) Enflasyon ve işsizliğin artması

3) Siyasi .c) Türkiyeâdeki terör faaliyetlerinin artması

4) Toplumsal.d) Türkiyeânin dış göç alması

C. Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz. Ifade doğru ise cümlenin başındaki boşluğa (D) yanlış ise (Y) harfini yazınız.

(.D...) 1.1946 yılında DPânin kurulmasıyla Türkiyeâde çok partili demokratik hayata geçilmiş oldu.

() 2.Truman Doktrini ikinci dünya savaşı sırasında ortaya çıkmıştır.

(D) 3. Terör örgütleri baskı, şiddet, korkutma gibi yöntemleri kullanırlar.

() 4. Körfez savaşları ülkemizi sosyal, ekonomik ve askeri açılardan etkilemiştir.

(D) 5. Yunanistan henüz Türkiye gibi AB üyeliği için görüşmeleri devam eden ülkeler arasındadır.

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru cevapları işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyeânin Ikinci Dünya Savaşıâna fiilen katılmama sebepleri arasında yer almaz?

A) Ülke ekonomisinin bozukluğu

B) Türkiyeânin barışçı politika benimsemesi

C) Ingiltereânin Türkiyeâye vaat ettiği yardımları vermesi

D) Japonyaânın tarafsızlığını ilan etmesi

CEVAP: D

 

2.Aşağıdakilerden hangisi dünya barışına destek amacıyla TBMM tarafından alınan kararla TSK tarafından asker gönderilen yerlerden ilkidir?

A) Bosna- Hersek B) Kıbrıs C) Kore D) Afganistan

CEVAP: B

 

3. Aşağıdakilerden hangisi SSCB dağıldıktan sonra ortaya çıkan Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?

A) Gürcistan

B) Türkmenistan

C) Kazakistan

D) Özbekistan

CEVAP: A

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyeânin bilinen en önemli yer altı zenginliğidir?

 

A) Doğal gaz

B) Krom

C) Bor

D) Elmas

CEVAP:C

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyeânin AET ile Ankara Antlaşmasını imzaladığı tarihtir?

A) 12 Haziran 1959

B) 25 Haziran 1963

C) 12 Eylül 1963

D) 6 Mart 1995

CEVAP: A

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ikinci dünya savaşının Türkiyeâye etkileri ile ilgili değildir?

A) Askeri harcamaların artması

B) Sivil savunma önlemlerinin alınması

C) Tahıl stoklarına el konulması

D) Ülkemizde nüfusun hızla artması

CEVAP:D

3. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Arnavutluk ve Bosna Hersekâte görev yapmamıştır

B) Makedonyaânın bağımsızlığı için burada görev yapmıştır

C) NATO ve BM bünyesinde çeşitli bölgelere asker göndermiştir.

D) Barışı koruma faaliyetlerine sadece kendi bölgesinde katılmıştır

CEVAP:C

E. 1. Ülkemizdeki doğal kaynakları ve ülkemizin çevresindeki ülkelerin enerji kaynaklarını göz önüne bulundurunuz. Bunların kullanılması konusunda bir strateji geliştirmeniz isteniyor. Durumu ekonomik ve siyasi açıdan değerlendirirseniz hangi ülkelerle ilişkileri geliştirme yoluna giderdiniz? Sebepleriyle beraber yazınız.

2. ülkemizde doğal kaynaklardan verimli bir şekilde yararlanmaya yönelik bir takım projeler hayata geçirilmektedir. Bunlardan biri GAPtır. Bu projenin ülkemize katkılarını ekonomik ve sosyal açıdan değerlendiriniz.

 

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır. ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Tc Inkılap Tarihi SBS hazırlık Genel Tekrar Konu Testleri ve Cevapları