İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları 1 ve 2. Ünite

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. SınıfÇalışma Kitabı Cevapları  Sayfa: 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor

Sayfa 15 Bir Osmanlı Şehri Selanik

Yukarıdaki resmi ve ders kitabındaki “Batı’ya Erken Açılan Kent: Selanik” konusunu dkkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 19. yy.ın sonları 20.yy başlarını düşündüğümüzde Osmanlı Devleti’nin sosyal ve kültürel yapısı ile ilgili hangi yargılarra ulaşırsınız ?

Osmanlı Devleti kendi milletinin ve diğer milletlerin inançları gelenek görenekleri ile çok zengin bir kültürel yapıya sahipti. Her millet kardeşçe yaşıyor gelenek ve göreneklerine saygı duyuyordu.

2. Selanik şehrindeki yaşamla ilgili neler dikkatiniz çekiyor ? Neden ?

Liman kenti olması, evlerin genelde iki katlı olması, her milletin kardeşçe yaşaması.

Sayfa 16 Mustafa Kemal’in Öğrenim Gördüğü Okullar

Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar, okulların bulunduğu şehirler ve okullara başlama tarihleri verilmiştir. Tabloda tespit ettiğiniz doğru cevapları önündeki harf veya sayılar soruların altında bulunan boşluklara yazınız.

Okullar

1. Askeri Rüştiye

2. Harp Okulu

3. Askerî İdadi

4. Şemsi Efendi Okulu

5. Harp Akademisi

Şehirler

I. Manastır

II. Selanik

III. İstanbul

Yıllar

a. 1893

b. 1886

c. 1896

d. 1899

e. 1902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Mustafa Kemal’in eğitimine başladığı okul, şehir ve yıl hangisidir?

Selanik Şemsi Efendi Okulu Selanik 1886

2. Mustafa’ya Kemal’in adının verildiği okul, şehir ve yıl hangisidir?

Selanik Rüştiye’si Selanik 1893

3. Mustafa Kemal’in arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla dergi çıkardıkları okul, şehir ve yıl hangisidir?

Kara Harp Okulu İstanbul 1901

4. Mustafa Kemal’in düşüncelerini yaymak için gazete çıkarıp konuşmalar yaptığı okul, şehir ve yıl hangisidir?

21 Kasım 1918 – Mustafa Kemal, Fethi Bey’le (Okyar) İstanbul’da Mimber Gazetesi’ni çıkarttı. Atatürk’ün ilk gazete çıkarma girişimi İstanbul’da yayınlanan “Minber”dir. Minber, Mustafa Kemal’in isteği üzerine yayın hayatına girmiştir. Gazeteyi 1918 yılında en yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar ile birlikte çıkarmıştır.

5. Öğrenim hayatınızda sizi etkileyen en önemli olay nedir? Bu olay hangi okulda, hangi şehirde, ne zaman meydana gelmiştir?

Kompozisyon yarışmasında ikinci olmam. Bu olay Ayyıldız İlköğretim Okulu’nda 2007 yılında Ankara’da aldım.

Sayfa 17 Askerî Başarılarıyla Mustafa Kemal

Harita üzerine Mustafa Kemal’in görev yaptığı yerlerin adlarını yazınız. Daha sonra harita altındaki tabloyu doldurarak sorualrı cevaplayınız.


Mustafa Kemal’in askerî görevleri

Askerî görevlerindeki başarıları

Başarılarından ön plana çıkan kişilik özellikleri

Trablusgarp 1911

Tobruk Zaferi

Azim

Çanakkale S. Conkbayırı

Düşmanı durdurup Albay olması.

Cesareti ve direnişi

Anafartalar Zaferi

(Mareşal) Otto Liman von Sanders takdirini kazanması

Liderliği

Diyarbakır

Tuğgeneral olması (Paşa)

Azim

Sakarya Meydan Muhare.

Gazi olması

Askeri liderliği

Halep

Savunma hattıyla püskürtme

Tecrübe

 

Mustafa Kemal’in askerî görevleri Askerî görevlerindeki başarıları Başarılarından ön plana çıkan kişilik özellikleri

Trablusgarp 1911 Tobruk Zaferi Azim

Çanakkale S. Conkbayırı Düşmanı durdurup Albay olması. Cesareti ve direnişi

Anafartalar Zaferi (Mareşal) Otto Liman von Sanders takdirini kazanması Liderliği

Diyarbakır Tuğgeneral olması (Paşa) Azim

Sakarya Meydan Muhare. Gazi olması Askeri liderliği

Halep Savunma hattıyla püskürtme Tecrübe

 

1. Mustafa Kemal Paşa’nın 1919 yılına kadar geçen dönemde, askerî yetenekleri ve liderlik özelliklerini ortaya çıkaran olaylar hangileridir? Yazınız

Liderliği, tecrübesi ve cesareti

2. Atatürk’ün Millî Mücadele’nin önderi olmasını sağlayan görev ve başarılarının onun kişilik özellikleriyle nasıl bir ilişkisi vardır ? Açıklayınız.

Vatan ve millet sevgisi.

3. Atatürk’ün askerî yetenekleri ile liderlik özellikleri hakkında söylenmiş sözleri bularak yazınız.

Vladimir İliç Lenin

Rus İhtilali Lideri, 1921

Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

Adolf Hitler

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

David Lloyd George

İngiltere Başbakanı, 1922

1922'de Türk ordularının zaferi neticesi Anadolu'daki emelleri gerçekleşmeyen İngiltere'nin Türk düşmanı olarak bilinen Başbakanı Lloyd George, Parlamento'da kendisine yöneltilen suçlama ve tenkitleri şöyle cevaplandırmıştır: "Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk Milleti'ne nasip oldu. Mustafa Kemâl'in dehasına karşı elden ne gelirdi."

 

Sayfa 18 Manşetlerde Mustafa Kemal

Çanakkale Kara Savaşlarından sonra 29 Ekim 1915 tarihli Tasvir-i Efkâr gazetesi Mustafa Kemal‘in başarılarını şöyle duyuruyordu:

“Çanakkale Kara Savaşlarında olağanüstü yararlıklarını görülen ve savunmadaki güç ve ustalığı ile hakkıyla şan ve şeref kazanarak boğazları ve hilafet makamını

(İstanbul ) kurtaran kumandanlarımızdan doğuştan

Kahraman, mümtaz... Albay Mustafa Kemal Beyefendi.”

 

Mustafa Kemal’in Çanakkale’deki başarılarını konu alan bir gazete haberi de siz hazırlayınız.

“ Çanakkale Savaşı sırasından “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyen Albay Mustafa Kemal’a selamlar saygılar...”

Sayfa 19 Mustafa Kemal’i Etkileyen Şehirler, Olaylar

A. Aşağıdaki soruları ders kitabınızın 24 ve 25. sayfasını dikkate alarka cevaplayınız.

1. Selanik Askerî Rüştiyesinde başlayan Fransızca eğitimi Manastır Askerî İdadisinde de ek derslerle devam etti ve bu dilde eserleri okumaya başladı. Mustafa Kemal’in yabancı dil bilmesi ve yabancı eserler okuması onun düşünce hayatını nasıl etkilemiş olabir?

Hayata bakış açısını etkileyip böyle konulara ilgi duymasını sağlamıştır.

2. Mustafa Kemal’in tarih hakkında bilgi edinmesinde ve tarih bilinci oluşturmasında, Türk tarihini derinlemesine bilen öğretmeni Mehmet Tevfik Bey baş mimar olmuştur. Tarihe olan ilgisi Mustafa Kemal’in fikir hayatını ne yönde şekillendirmiş olabilir?

Vatan millet sevgi pekişmiş tek başına bir ordu, sakin bir güç olmuştur.

3. Balkanlarda yayılan milliyetçilik akımı, Mustafa Kemal’in düşünce ve uygulamalarını nasıl etkilemiştir? Bir örnekle açıklayınız.

Milliyetçik Türk milletinin bağımsızlık kazanması yolunda önemli bir safha da yer almış Mustafa Kemal’da bu düşüncelerle zafere ulaşmıştır.

"Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız.” Nutuk 15-20 Ekim 1927

B. Aşağıda verilen kutularla Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirlerinin düşünce hayatına etkilerini kısaca yazınız.

Selanik:

İttihat ve Terraki Cemiyeti’ne katıldı

İstanbul: Mustafa Kemal, okul yıllarında, arkdaşlarıyla konferans niteliğinde konuşmalar yaparken sonraki yıllarda da İstanbul’da evinde arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiş, ülke sorunlarını tartışmıştır. Ayrıca o yıllarda gazete ve dergi hazırlamıştır.

Manastır: Edebiyata ilgi duydu.

Sofya: Bulgar Meclisini takip etti. Analizler yaptı. Avrupa devletleriye fikir alış verişi yaptı.

Sayfa 20 Ne Olmak İstersin

Aşağıda, arkadaşlarınını anlatımıyla Mustafa Kemal’in öğrencilik hayatından ve hizmetlerinden örnek olaylar verilmilştir.

H rp Akademisinden arkadaşı General Asım Gündüz şunları analtıyor:

a) “...Doğup büyüdüğü Selanik’in Batı’ya daha çok bağlantılı bulunması sebeniyle olacka dikkati çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarla ceseratle konuşuyor ve onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesir altına alıyordu... İttihatçıların Paris’te yayınladıkları gazeteleri getiriyordu... Bizler, vatan, millet Türk’lük fikirlerini çok defa, Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk...

... Harp Akademisinde her Cuma akşamı sınıfta toplanıyor, kapılar kapandıktan sonra Mustafa Kemal kürsiye çıkıyor, tıpkı konferansçı gibi Paris’ten gelen Türkçe ve Fransızca gazetelerden öğrediklerini bizlere analtıyordu. O zamana kadar “Padişahım çok yaşa!” demekten başka bir şey bilmeyen bizler için Mustafa Kemal’in anlattıkalrı çok dikkat çekiciydi...”

(Asım Gündüz, Hatıralarım, s. 12-14.)

 

b) General Ali Fuat Cebesoy anılarında diyor ki :

...” Fikirlerimizi, toplamı binleri aşan Harp Okulu öğrencilerine aşılamak için daha kurmay sınıflarına geçmeden gizli bir teşkilat kurmuş, Muhittin Baha Pars’ın ağabeyi İsmail Hakkı Pars ile Ömer Naci ve birkaç arkdaşının gayreti ile el yazısı iki nüsha dergi çıkarmıştık. Liderimiz Mustafa Kemal’di. Gelebilecke sorumluluğun en büyük yüküde onun omuzlarındaydı.

( Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, s. 45.)

1. Anlatılan olaylarda Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerini görüyorsunuz? Bu özellikleri onun Millî Mücadele liderliği açısından değerlendiriz.

a) Cesaretliği, vatan millet sevgisi liderliği özelliklerini görüyorum.  Bu özellikler Millî Mücaddele’yi kazanmasına yardımcı olmuştur. Çünkü bu özellikler hem askerin hem de politikacının özellikleridir.

 

2. Sizin kişilik özellikleriniz nelerdir? Hangi kişilik özelliğiniz/ özellikleriniz seçeneğiniz mesleği etkiler?

Liderlik, vatan ve millet sevgisi. Bende Atatürk gibi hem politikacı ve asker olmak istiyorum.

3. Yakın çevrenizden bir kişi seçerek onun kişilik özelliklerini ve seçtiği mesleği aşağıya yazınız. Seçtiğiniz kişinin mesleği ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Elektronik mühendisliği. Özellikleri ise elektronik eşyalara ilgi duyması, böyle uğraşları sevmesi. Bu özellikleri seçtiği mesleğe uyuyor.

ÜNİTE 2: Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

Sayfa 26 Osmanlı Devleti İçin Ne Planlıyorlar?

Aşağıdaki çizelgeyi ders kitabınızın 30 ve 31. sayfalarından yararlanarak örnekteki gibi doldurunuz.

 

Ülke Adı Hangi Tarafta Yer Alıyor? Osmanlı Devleti’ne Göre Yönelik Politikası

Rusya İtilaf Boğazlar’ı ele geçirerek sıcak denizlerle inmek, bir Slav imparatorluğu kurmak ve Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortodoks Hristiyanları kışkırtmak.

Amerika İtilaf Osmanlı  Devleti sayesinde dünyada söz sahibi olmak.

Fransa İtilaf Osmanlı Devleti’nde hak iddaa etmeye çalışmak

İngiltere İtilaf Orta Doğu’yu ele geçirip ham madde vs. gibi şeylerden yararlanmak

İtalya İtilaf Osmanlı Devleti sayesinde sömürge yarışında yer almak

Almanya İttifak Osmanlı’yı kullanarak zengin topraklara ulaşmak.

Avusturya-Macaristan İttifak Avrupa’da bir hakimiyet kurmak

Aşağıdaki çizelgeyi ders kitabınızın 30 ve 31. sayfalarından yararlanarak örnekteki gibi doldurunuz.

 

Yukarıda oluşturdupumuz çizelgeden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 

1. İttifak Devletleri hangileridir?

Avusturya-Macaristan, Almanya, Bulgaristan ,Osmanlı

2. İtilaf Devletleri hangileridir?

İngiltere, Fransa, SSCB, Sırbistan, İtalya

3. İttifak Devletleri ile İtilaf Devletlerinin planlarından ortka nokta/noktalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

Dünyada söz sahibi olmak, ham maddeden yararlanmak, sömürgecilik yarışından yer almak, toprak ele geçirmek.

Sayfa 27 Mustafa Kemal Paşa Ne Düşünüyor ?

Aşağıdaki kaynaklardan Mustafa Kemal Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin Birinici Dünya Savaşı’na girişiyle ilgili düşüncelerini okuyunuz. Ardından kaynakların altındaki soruları cevaplayınız.

 

“Biz hedefimizi belirlemede genel seferberlik ilan ettik, bu çok tehlikelidir. Çünkü başımıza bir tarafa mı, yoksa birçok tarafları mı vuracağız? Belli değildir...

Ben Almanların bu savaşta galip geleceklerine kesinlikle emin değilim.

(Salih Bozok-Cemil Bozok, Hep Atatürk’ün Yanında, s. 174.)

“Türkiye, dünya savaşına girmeye mecburdu... Belki savaşa, giriş zamanı, belki kuvvetlerin kullanma tarzaları, sözün kısacası bir sürü ayrıntı eleştirilebilir. Fakat esasa diyecek yoktur.”

(Yunus Nadi, Atatürk’ün Vasıfları, En Büyük Kaybımız, s. 226-227)

1. Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal Paşa nerde bulunuyordu ve görevi nedir?

Birinci Dünya Savaşı’nda 20 Ocak 1915'de Mustafa Kemal Bey 3.Kolordu emrinde Tekfurdağ'da kurulacak olan Yarbay olarak 19. Fırka Komutanlığına atandı.

2. Mustafa Kemal Paşa’nın görüşlerini ders kitabınızın 32. sayfasında yer alan görüşlerle karşılaştınız.

Atatürk’ün ileri görüşlüğü burdan da anlaşılıyor. Atatürk’e göre Almanya savaşı kazanamayacktı. Ve öyle oldu.

3. Birinci Dünya Savaşı’nın İltilaf Devletlerinin galibiyeti ile sonuçlandığını dikkaete aldığınızda Mustafa Kemal Paşa’nın yukarıdaki görüşlerini nasıl değerlendirirsiniz?

Atatürk sonuçları ileri görüşlülüğüyle biliyordu. Ama sesini duyuramamıştı. Aslında Osmanlı savaşı kazansa bile bu tarihlerde çoktan yıkılmış olacaktı. Çünkü yine isyanlar olacaktı.

4. Mustafa Kemal Paşa’nın yukarıdaki görüşlerini onun hangi kişilik özellikleriyle ilişkilendirirsiniz?

İleri görüşlülüğü, askeri liderliği ve tecrübesi.

Sayfa 28 Cepheden Haber Var!

Birinci Dünya Savaşı’nda cephede savaşan bir Türk askerisiniz. Cepheden ailenize bir mektup yazacaksınız. Mektubunuzu aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurarak yazınız.

• Hangi cephede bulunduğunuz

• Mektubu yazdığınız tarih

• Mektubu kime gönderdiğiniz

• Cepheye nasıl ulaştığınız (günün ulaşım koşullarını dikkate alarak)

• Cephenizin genel durumu

• Savaşın gidişatı ile ilgili öngörüleriniz

 

 

Sevgili Ailem                                                                   30 Nisan 1915

“Şuanda Conkbayırı’ndayım. Sağlığım iyi. Mustafa Kemal Bey’le Trablusgarp’dan İstanbul’a geldik. Balkan Savaşları başlayıncada Çanakkale Cephesi’ne koştuk. Cephede durumumuz iyi ama düşmanla burun burunayız. Savaşın gidişatı kötü. Allah Türk’ü korusun yüceltsin. Allah’a ematet olun”

Sayfa 29 Ateşkes Böyle Mi Olur?

Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşmasının baza şartları yer alıyor. Bu şartların, iki açıdan değerlendiriz.

a) İtilaf devletlerinin amacı

b) Osmanlı Devleti’ne etkisi

1. (1) Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin sağlanması ve Çanakkale ve Karadeniz istihkâmlarının İtilaf Devletleri tarafında işgali sağlanacaktır.

a)Bu sayede yurdumuzu rahatça işgal edecek ve gemilerle çıkarma yapacaklardır.

b) Toprak kaybetmesini sağlayactır.

2. (5) Sınırların korunması iç güvenliği sağlanması dışında, Osmanlı ordusu derhal teshis edilecektir.

a) Böylece Osmanlı’yı içten çökertip amacına ulaşacaktır.

b) Osmanlı askerî olarak hiçbir direniş yapamayıp kaybedecektir.

3. (7) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaklardır.

a) Osmanlı’yı böylece daha çabuk işgal edecektir.

b) Osmanlı halkı zarar görecektir.

4. (8) Osmanlı demir yollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret devletleri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır.

a) Osmanlı’ya karadan ve denizden asker çıkarması kolaylaşacak sömürge başlayacktır.

b) Osmanlı ticareti çökecek ve ekonomi İtilaf’lara geçecektir.

5. (12) Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletlerine geçecektir.

a) Halkın haberleşmesini engelleyip direnişleri engellemeye çalışacaklardı.

b) Osmanlı halkı direnemeyip Osmanlı parçalanacaktı.

Sayfa 30 Cemiyetler

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hemen ardından İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni işgale başladı. İşgalcilere işbirliği yapan cemiyetlerin yanında işgale karşı vatanın parçlanmasını önlemek için kurulan cemiyetlerde vardı. “Geldikleri gibi giderler.” Konusunda anlatılan cemiyetleri aşağıdaki şemaya göre yerleştiriniz.

CEMİYETLER

1. Millî varlığa düşman cemiyetlerin kurulma amacı nedir?

Osmanlı’yı yıkıp kendi ülkelerini kurmak.

2. Millî cemiyetler in kurulma macı nedir?

Ülkeyi kurtarıp halkın güvenliğini sağlamak.

 

Safa 31 Biz Olalım

“Karalar ve Aklar Üstüne” adlı şiiri okuyarak yan sütündaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirin her bir bölümde, ana fikir nedir?

a) Düşmanların işgali ve vatanın düşman elinde olduğu.

b) Çaresizlik

c) Çaresizliğe karşı yararlı cemiyetler kurulmuş.

 

2. Hangi olaylardan bahsediliyor?

a) Düşmanların işgali ve zararlı cemiyetler kurulması.

b) Düşmana karşı yenilgi.

c) Ceseretlenme ve yararlı cemiyetler kurulması.

Anlatılan olaylarda Türk halkının durumu nasıl?

a) İstanbul’da işgal var ve zararlı cemiyetler kuruluyor.

b) Türkler yenilmeyerek mücadele ediyor.

c) Yararlı cemiyetler ortaya çıkıyor.

2. Şiirin ana teması nedir?

Osmanlı’nın işgali 

3. Türk halkının işgale karşı duygu ve düşünceleri nelerdir?

Umutlarını kaybetmeden direnip zaferin onların olacağına inaniyorlar.

4. Türk halkının işgale karşı faaliyetleri nelerdir?

Milli cemiyetler kurmuşlar.

5. Siz, o dönemde bir cemiyetin başkanı olsaydınız toplum olarak neler yapılamsı gerektiğni düşünürdünüz? Kararınızı uygulamak için neler yapardınız?

Düşmanların açmış olduğu zararlı cemiyetlere karşı umudunu kaybetmez, daha hırslı davranıp yararlı cemiyetlerin sayısını artırırdım.

Sayfa 32 Alevler Sarmış Yurdun Dört Yanını

Yukarıda yer alan resim, 1919 yılından yayımlanan bir Türk gazetesinden alınarak renklendirilmiştir.

Resmi inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Resmin konusu nedir?

Yurdun işgal altında olduğu şehitlerin verildiği ve yaralı askerlerin savaştığı anlatılmaktadır.

2. Resimdeki alevler neyin simgesi olabilir?

İşgalin simgesi.

3. Resimdeki mezar neyin simgesi olabilir

Devletin simgesi.

4. Resimdeki askerin görünüşü ne anlatmaktadır?

Askerin imkansızlıktan yaralı silahsız aç olmasını.

5. Ressamın vermek istediği mesaj nedir?

Yurdun işgal altından olduğu

6. Ressam siz olsaydınız aynı konuyu nasıl resmederdiniz? Neden?

Bende aynı bu resim gibi işgali anlatırdım. Çünkü yurdumuz işgal edildiği için, yoksulluk için.

Sayfa 33 Kongre Yapıyoruz.

Yukarıdaki Alaşehir ve Balıkesir kongreleriyle ilgili bilgileri görüyorsunuz. Derste öğrendiklerinizide dikkate alarak müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve kongrelerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Alaşehir ve Balıkesir kongrelerinin toplanma amacı nedir?

Türk direnişini sağlamak ve örgütlenmek için toplanmıştır.

2. Alaşehir ve Balıkesir kongrelerinin Erzurum Kongresi ile benzerlik ve/veya farklılıkları nelerdir?

Alaşehir ve Balıkesir kongresi mahallî kongredir. Ama Erzurum kongresi yurt çapında bir kongredir. Ama ikiside örgütlenmek içindir.

3. Alaşehir ve Balıkesir kongrelerinin Sivas Kongresi ile benzerlik ve/veya farklılıkları nelerdir?

Hepside örgütlenmek içindir. Ama Alaşehir ve Balıkesir mahallî Sivas ise yurt çapındadır.

Sayfa 34 Mustafa Kemal Paşa’nın Rotası 

Bu sayfada yer alan dilsiz harita üzerinde, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’dan Bandırma vapuruyla hareketinden başlayıp Ankara’ya gelişine kadar takip ettiği rotayı çiziniz. Bu dönemde Atatürk’ün bulunduğu dört yerleşim yerinin adını ve bu şehirlerdeki faaliyetlerinin Millî Mücadele açısından önemini yazınız.

1.Samsun

Mustafa Kemal Paşa müffettişlik göreviyle Samsun’a Bandırma Vapuruyla çıktı. Plan doğrultusunda Samsun’da önce güvenliği sağladı. Ardından orduyla temas kurdu. Sonra Erzurum’da bulunan Kâzım Karabekir ve Ankara’da bulunan Ali Fuat Paşa’ya telgraf çekerek kendisiyle bağlantı kurmalarını istedi. Millî Mücadele’nin önemini anlattı.

2.Amasya

12 Haziran 1919 tarihinde Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, halk tarafından coşkuyla karşılandı. Ali Fuat Paşa ve Refet Bey gibi isimlerle bir araya geldi. Mücadelenin planlaması yapıldı. Amasya Genelgesi’ni yayınladı.

3. Erzurum

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum’a geldiğinde askerlik görevinden istifa etti. Erzurum Kongresi’ni topladı.

4.Sivas-Ankara

Sivas kongresi İstanbul’u rahatsız etti. Atatürk hakkından asılsız iddalar ortaya atılmaya başlandı.  Bunlara rağmen kongre toplandı. Daha sonra Ankara’ya geldi ve TBMM kuruldu.

Sayfa 35 Para Yok Ama

Meclis’in açıldığı ilk günlerdi. İmkânsızlıklar içinde Ankara’ya geşen milletvekillerinden bazıları ümitsizliğe düştü. Ne hazine ne yiyecek ne de yatacak otel vardı. Bzı milletvekilleri ümitsizliğe kapılarak memleketlerine dönmeye karar verince Mustafa Kemal Paşa kürsüden aşağıdaki konuşmayı yaptı:

“Bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Kimseyi zorla TBMM’ye davet etmedim. Herkes kararından özgürdür. Ben kutsal davaya inanmış bir insan olarak hiçbir yere gitmemeye karar verdim. Hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal olarak ben, mavzerimi elime alır, fişekleri göğüsüme dizerim. Bir elimede bayrağı alır, Elmadağ’a çıkarım. Orada tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince değersiz vücudumu bağrıma sarar temiz kanımı, kutsal bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna ant içtim.”

(Enver Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi, s. 393.)

Yukarıdaki metni ve derste öğrendiklerinizi göz önüne alarak aşağıdaki soruları tartışınız.

1. Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’yi örgütlenirken hangi sorunlarla karşılaşmıştır?

Yoksulluk, açlık, kalacak yer, silah, mermi vs.

2. Sorunlara ne tür çözümler getirmiştir?

Azim ve vatanseverliği ile bütün sorunları aşarak zafere ulaşmıştır.

3. Mustafa Kemal Paşa’nın sorunlar karşısındaki tutumu hangi kişilik ve liderlik özelliklerini gösteriyor?

Azim, cesaret, vatan ve millet sevgisi.

4. Siz Mustafa Kemal Paşa’nın yakın bir arakdaşı olsaydınız onunla sorunların çözümünü dair hangi fikirlerinizi paylaşırdınız?

Atatürk’e zamanla yarıştırdığımızı ama kararları daha yavaş ve sakin bir kafayla vermemizi söylerdim,

Sayfa 36 İlk Mecliste Milletvekiliyim

İlk meclisinin milletvekillerinden biri de sizsiniz. Ankara’dasınız ve meclisin açılışından birkaç gün sonra kürsüden milletvekillerine hitap edeceksiniz. Konuşmanızda, şehrinizin ve/veya bir sorunu ve bunun çözümüne dair önerilerinizi anlatacaksınız. (Meclis, sınıfınız; arkadaşlarınız da diğer milletvekilleri olacaktır.)

Not: Öncelikle sorunun ne olduğu doğru bir şekilde tespit ediniz. Sorunun çözümüne dair neler yapılabileceğini araştırınız. Çözüm için veri toplayınız. Daha sonra bu verileri düzenleyiniz ve değerlendiriniz. Arkadaşlarınızın sorunun çözümüne yönelik görüşlerinize alınız. Çözüm yollarından uygun olanına karar veriniz veg hazırladığınız konuşma metnini aşağıdaki boşluğa yazınız.

Değerli Milletvekilleri kardeşlerim, yoldaşlarım, kardeşlerim

Biz daha dün 7 düvele karşı savaş veren bir millet olarak ülkemiz yeni bir toparlanma sürecine girmiştir. Artık ülkemiz diğer Avrupa ülkeleri gibi hem sanayi alanında hem kültüler açısından ilerleme vakti gelmiştir. Artık kendimizi değil bu ülkenin geleceğini düşünme vaktidir. Kalkınma vaktidir ilerleme vaktidir. Sonunda cumhuriyete demokrasiye ermiş durumdayız. Padişahlıktan yani kendi çıkarlarımızdan kurtulup halk çıkarlarına milletimizin çıkarlarına uğraşacağız. Laiklik isteyenler demokrasi istiyenlerde İstanbul’dan idam cezası almışlar öldürülmek istenmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın dediği gibi “Laiklikden dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara izin vermeyiniz”. Konuşmamı burda bitirirken İsmet Paşaya Mustafa Kemal Paşa’ya ve siz değerli milletvekili kardeşlerime saygılar sunar selamet dilerim.

Sayfa 37 Bir Rölyefin Anlattıkları

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde sütünlu salonu çevreleyen kadroda yer alan galeri, tematik sergi alanlarına dönüştürülmüştür. Bu bölümde, Atatürk devrimleri ile 1919-1938 yılları arasında yaşanan önemli olaylar anlatılmaktadır. Yanda bu bölüde yer alan TBMM’nin açılışı, iç isyanlar konulu rölyefi görüyorsunuz.

1. Rölyefte kimler tasvir edilmiştir?

Meclise ve savaşa katılanlar tasvir edilmiştir.

2. Rölyefte tasvir edilen üç kişiyi seçiniz. Bu kişilerin duygu ve düşünceleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Halk. Bütün insanların düşüncesi zaferin ve bağımsızlığın sevinci.

3. Rölyefte ne anlatılmak istenmektedir?

Halkın ve meclisin direnişini anlatmak istemiştir.

4. Sizce Mustafa Kemal Paşa niçin selam veriyor?

Meclisteki halkı birimiz hepimiz hepimiz birimiz içindir diye selamlıyor.

5. Rölyefte kimler ön planda tasvir edilmiştir? Sanatçının bu kişileri ön plana çıkarmasının sebebi ne olabilir?

6. Rölyefte sizin en çok dikkatinizi çeken figür hangisidir? Neden?

Atatürk’ün halka selamı. Çünkü halka saygısını göstermesi.

7. Rölyefte de görüldüğü gibi TBMM’nin açılışında halkın çok büyük desteği olmasına rağmen ülkedi iç isyanların çıkmış olmasını nasıl değerlendirirsiniz?

(Değerlendirmenizi bu dönemdeki bir isyanı örnek alarak yapınız.)

Ülkede o zamanlar saltanak yanlısı insanlar vardı. Bu isyanlar İtilaf Devletleri tarafından halkı kışkırtıp yapılmıştır. Bozkır İsyanı, Anzavur Ayaklanması vb. isyanlar bunlara örnektir.

Sayfa 38 Sevr İçin Ne Düşünüyorlar?

Aşağıda Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerini görüyorsunuz. Bu maddeleri de göz önünde bulundurarak aşağıda resim ve kimlikleri verilen kişilerin yerinde o dönemde siz olsaydınız Sevr Antlaşması’yla ilgili görüşleriniz neler olurdu? Düşünceleriniz konuşma baloncuklarına yazınız.

• İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalcak ama devlet gayrimüslimlerin  haklarını gözetmezse İstanbul Türklerin elinden alınacaktır.

• Gayrimüslimlere çok geniş haklar verilirken Hükümet bu konuda sürekli olarak denetlenecktir.

• Kapitülasyonlar bütün devletleri kapsayacak şekilde genişletilirken Osmanlı Devleti savaştan zarar görenlere tazminat ödeyecektir.

• Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

• İtilaf Devletleri, güvenlikleri tehdit edecek bir durumun orta çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkında sahip olacaktır.

Artık bu halk cumhuriyet istiyor devrim istiyor demokrasi istiyor. Bu anlaşmayı imzalayanı vatan haini ilan ettik.

Behçet Bey (Kutlu), 56 yaşında ve Çankırı milletvekili olarka bir süredir Ankara’da bulunıyor. Behçet Bey, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin (1920) işgal güçlerinin baskısıyla kapatılmasıyla Ankara’ya geçmiştir.

Joseph Friday (Cozef Fraydey) 29 yaşında  ve bir süredir İngiliz işgal kuvvetleriyle geldiği İstanbul’da yaşıyor.

Bu Sevr Antlaşması sayesinde bizlere daha çok haklar tanınacak.

Ege’de verdiğimiz mücadeleyi bir çırpıda sindirmeye çalışıyorlar. Biz artık demokrasi istiyoruz. Bu antlaşmayı kabul etmiyoruz

Kara Fatma, 26 yaşında ve Ege’de Yunan kuvvetlerine karşı mücadele ediyor.

Ben Urfa’da çiftçilik yapıyor. Burda da Millî Mücadeleye destek veriyoruz. Sevr Antlaşması bizi içten çökertme amaçlıdır. Bunu kabul etmiyoruz.

Bozan Ağa, 57 yaşında ve Urfa’da çiftçilik yapıyor.

Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Kaynak: http://www.aygunhoca.com/

Ayrıca Bakınız

Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevaplar Tüm Sayfalar

8.Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk