T.C. İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Semih Ofset Sayfa 104 - 105

Asya tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

T.C. İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Semih Ofset Sayfa 104 - 105

SAYFA 104:

1. Osmanlı Devleti' nden kalan dış borçlar, toprak paylaşımı, boğazlardır.

2. Türkiye' nin dış politikasının temel ilkesi " yurtta barış dünyada barış" tır.

3. Çünkü bu toprakların Türk milletine ait olduğunu kanıtlayan bir antlaşmadır.

SAYFA 105:

a.

GERÇEKÇİ:

               Büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Büyük ve hayali şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden bütün dünyanın düşmanlığını, kötü niyetini, kinini bu memleketin ve milletin üzerine çektik... Biz böyle, yapmadığımız ve ..... ...........

BARIŞÇI:

                 Türk Cumhuriyeti' nin en esaslı ilkelerinden biri olan " Yurtta barış, dünyada barış." amacı, insanlığın ve uygarlığın refah ve ilerlemesin- de en esaslı etken olsa gerektir. Buna elimizden geldiği ................. ............

HUKUKA BAĞLI:

              Yeni esaslar ve anlayışlar çerçevesinde bütün dünya ile en yeni ilişkileri kurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, barış yolunda harcanmış büyük gayretlerin gelişmesini derin bir ilgi ile izlemekte ve ..............................

MİLLİ:

              Milletimizin, güçlü, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için, devletin tamamen milli bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç kuruluşlarımıza tamamen uygun ve dayalı olması gerekir. Milli ............. ...............................

b. 

NÜFUS MÜBADELESİ: Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişki nedeniyle ortay çıktı ve göç yapılması ile çözüldü.

MUSUL SORUNU : Şeyh Sait isyanı ile ortaya çıktı ve Musul' u alamadık.

YABANCI OKULLAR: Hepsi yabancılara aitti ve MEB' e bağlanarak çözüldü.

BOĞAZLAR: Boğazlar düşmanlarca ele geçirilmeye çalışıldı. Boğazlar bize bırakılarak sorun çözüldü.

Ayrıca Bakınız

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk