8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ders Kitabı Konu Başlıkları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

 

8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi  Ders Kitabı Konu Başlıkları

 

IÇINDEKILER

 

1. ÜNITE BIR KAHRAMAN DOĞUYOR

ATATÜRKÜN YAŞAMI

ATATÜRKÜN   ÖĞRENIM HAYATI

ATATÜRK ÜN ASKERLIK HAYATI

ATATÜRK ÜN FIKIR HAYATI

ATATÜRK ÜN SIYASI HAYATI

ATATÜRK ÜN ESERLERI

ATATÜRK ÜN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER

ATATÜRKÜN KIŞISEL ÖZELLIKLERI VE ÇEŞITLI YÖNLERI

VATANSEVERLIĞI

IDEALISTLIĞI

HAKIKATI ARAMA GÜCÜ

YARATICI ZIHNIYETI

SABIR VE DISIPLIN ANLAYIŞI

ILERI GÖRÜŞLÜLÜĞÜ

AÇIK SÖZLÜLÜĞÜ

INSAN VE MILLET SEVGISI

MANTIKLILIĞI

ÇOK CEPHELILIĞI

EĞITIMCILIĞI

YÖNETICILIĞI

SANATSEVERLIĞI

ÖNDERLIĞI

GURURA YER VERMEMESI

ÜMITSIZLIĞE YER VERMEMESI

TÜRK ÜN ÖZ VASIFLARINI ORTAYA KOYAN TÜRK BÜYÜĞÜ OLUŞU

NE KADAR ÖĞRENDIK?

ÇÖZÜMLÜ KONU KAVRAMA TESTI

ÇÖZÜMLER DEĞERLENDIRME TESTI 1

 

 

2.ÜNITE YURDUMUZUN IŞGALINE TEPKILER

20 . YÜZYILIN BAŞLARINDA AVRUPA

20. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETI

BIRINCI DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETI

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

MILLI CEMIYETLER

PARIS BARIŞ KONFERANSI

IZMIRIN IŞGALI

KUVAYIMILLIYE HAREKETI

DEĞERLENDIRME TESTI 2

KURTULUŞ SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESI

HAVZA GENELGESI

AMASYA GENELGESI

ERZURUM KONGRESI

SIVAS KONGRESI

AMASYA GÖRÜŞMESI VE PROTOKOLÜ

SON OSMANLI MECLIS-I MEBUSANIN  TOPLANMASI VE MISAKIMILLI

KARARLARININ  KABUL EDILMESI

MISAKIMILLI KARARLARI

ISTANBULUN RESMEN IŞGAL EDILMESI

DEĞERLENDIRME TESTI 3

TBMM NIN AÇILMASI

TBMM NIN ALDIĞI ILK KARARLAR

HIYANET-I VATANIYE YASASI

TBMM NIN AÇILMASINA TEPKILER

SEVR  ANLAŞMASI

DEĞERLENDIRME TESTI  4

NE KADAR ÖĞRENDIK?

ÇÖZÜMLÜ KONU KAVRAMA TESTI

ÇÖZÜMLER

DEĞERLENDIRME TESTI 5

3.ÜNITE YA ISTIKLAL, YA ÖLÜM!

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER

DOĞU CEPHESI

GÜNEY CEPHESI

BATI CEPHESI

DÜZENLI ORDUNUN KURULMASI

1.INÖNÜ MUHAREBESI

1921 ANAYASASI ( TEŞKILAT-I ESASIYE KANUNU)

ISTIKLAL MARŞININ KABULÜ

LONDRA KONFERANSI

AFGANISTAN DOSTLUK VE IŞ BIRLIĞI ANLAŞMASI

MOSKOVA ANLAŞMASI

2. INÖNÜ MUHAREBESI

KÜTAHYA ESKIŞEHIR MUHAREBESI

MAARRIF KONGRESI

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESI

BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK  MEYDAN MUHAREBESI

MUDANYA KONFERANSI VE ATEŞKES ANLAŞMASI

NE KADAR ÖĞRENDIK?

ÇÖZÜMLÜ KONU KAVRAMA TESTI

ÇÖZÜMLER

DEĞERLENDIRME TESTI  6

 

4. ÜNITE ÇAĞDAŞ TÜRKIYE YOLUNDA ADIMLAR

 

LOZAN BARIŞ KONFERANSI VE ANTLAŞMASI

LOZAN ANTLAŞMASININ ESASLARI

LOZAN ANTLAŞMASININ ÖNEMI

SIYASAL ALANDA YAPILAN INKILAPLAR

SALTANATIN KALDIRILMASI

2.TBMM NIN AÇILMASI

CUMHURIYETIN ILANI

HALIFELIĞIN KALDIRILMASI

1924 ANAYASASININ KABULÜ

ÇOK PARTILI SIYASAL YAŞAMA GEÇIŞ DENEMELERI

CUMHURIYETI YIKMAYA YÖNELIK GIRIŞIMLER

HUKUK ALANINDA YAPILAN INKILAPLAR

EĞITIM  KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN INKILAPLAR

TOPLUMSAL YAŞAYIŞIN DÜZENLENMESI ALANINDA YAPILAN INKILAPLAR

EKONOMIK ALANDA YAPILAN INKILAPLAR

IZMIR IKTISAT KONGRESI

EKONOMI ALANINDA YAPILAN YENILIKLER

ÇÖZÜMLÜ KONU KAVRAMA TESTI

ÇÖZÜMLER

DEĞERLENDIRME TESTI  7

DEĞERLENDIRME TESTI 8

DEĞERLENDIRME TESI 9

 

 

5.ÜNITE ATATÜRKÇÜLÜK

 

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI VE ÖNEMI

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NITELIKLERI

MILLI GÜÇ UNSURLARI

ATATÜRK ILKELERI

ATATÜRK ILKELERININ OLUŞTURDUĞU ORTAM

ATATÜRK ILKELERININ AMACI

ATATÜRK ILKE VE INKILAPLARININ DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR

CUMHURIYETÇILIK

MILLIYETÇILIK

HALKÇILIK

LAIKLIK

DEVLETÇILIK

INKILAPÇILIK

BÜTÜNLEYICI ILKELER

NE KADAR ÖĞRENDIK?

ÇÖZÜMLÜ KONU KAVRAMA TESTI

ÇÖZÜMLER

DEĞERLENDIRME TESTI  10

 

 

6.ÜNITE ATATÜRK DÖNEMI TÜRK DIŞ POLITIKASI VE  ATATÜRKÜN ÖLÜMÜ

 

YURTTA BARIŞ ,DÜNYADA BARIŞ

DIŞ POLITIKADA YAŞANAN SORUNLAR

1923- 1930 ARASINDA DIŞ POLITIKADA YAŞANAN SORUNLAR

1930  1938 ARASINDA DIŞ POLITIKADA YAŞANAN SORUNLAR

BIR LIDERIN SON GÜNLERI

NE KADAR ÖĞRENDIK?

ÇÖZÜMLÜ KONU KAVRAMA TESTI

ÇÖZÜMLER

DEĞERLENDIRME TESTI 11

 

7. ÜNITE ATATÜRKTEN SONRA TÜRKIYE: IKINCI DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

 

 

IKINCI DÜNYA SAVAŞI

IKINCI DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERI

IKINCI DÜNYA SAVALŞININ BAŞLAMASI VE  YAYILMASI

IKINCI DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKIYE

IKINCI DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMI VE TÜRKIYE

IKINCI DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA  TÜRKIYE

INSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERININ GELIŞMESI

TÜRK SILAHLI KUVVETLERI

TÜRK ORDUSUNUN DÜNYA BARIŞINA KATKILARI

KÖRFEZ SAVAŞLARI

1. KÖRFEZ SAVAŞI

2. KÖRFEZ SAVAŞI

KÖRFEZ SAVAŞLARININ TÜRKIYEYE ETKILERI

TÜRKIYEYE YÖNELIK IÇ VE DIŞ TEHDITLER

ERMENI SORUNU

TERÖRLE MÜCADELEDE BIREYLERIN VE KURUMLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

SOĞUK SAVAŞ SONRASI YUMUŞAMA DÖNEMI

SOVYETLER BIRLIĞI DAĞILIYOR

ENERJI KORIDORU TÜEKIYE

ÜLKEMIZIN ÖNEMLI DOĞAL KAYNAKLARI VE BUNLARIN KULLANIMI

TÜRKIYE AVRUPA  BIRLIĞI ILIŞKILERI

NE KADAR ÖĞRENDIK?

ÇÖZÜMLÜ KONU KAVRAMA TESTI

ÇÖZÜMLER

DEĞERLENDIRME TESTI 12

CEVAP ANAHTARLARI

Ayrıca Bakınız