Azerbaycan Türk edebiyatı, Kazakistan Türk edebiyatı, Kıbrıs Türk edebiyatı, Kırgızistan Türk edebiyatı, Özbekistan Türk Edebiyatı, Türkmenistan Türk Edebiyatı
 • Azerbaycan Türk Edebiyatı (1)

  Azerbaycan Türk Edebiyatı, Yazılı Türk Edebiyatı, Bengütaş Edebiyatı, Uygur Edebiyatı, Karahanlı Devri Türk Edebiyatı, Azerbaycan Türk Edebiyatına Genel Bakış, Azerbaycan Türklerinin Halk Yaratıcılığı, Azerbaycan Eski Türk Edebiyatı, Azerbaycan Aşık Edebiyatı, Azerbaycan Türk Edebiyatı,1920 Yılına Kadar, Yakın Dönem Türk Edebiyatı,1920'den günümüze kadar, Güney Azerbaycan Edebiyatı

 • Kazakistan Türk Edebiyatı (6)

  Kazak Halk Edebiyatı, Çiftçilik ve Hayvan Şiirleri, Yar-Yırlar, Düğün Şiirleri, Övgü ve Yergi Şiirleri, Oyun Şiirleri, Tekerlemeler, Ninniler, Bilmeceler, Atasözleri,Deyimler, Masallar, Konuşma Ustalığı Örnekleri, Yiğitlik Destanları, Kazak Yazılı Edebiyatı, Eski Devir Edebiyatı, -Alp Er Tunga, -Bahadır Şuv, -Oğuz Kaan Destanı, -Orhun-Yenisey Kitabeleri, -"Kodeks Kamonikus," -Korkut Ata, -Mahmut Kaşgari, -Yusuf Balasagunlu, -Hoca Ahmet Yesevi, -Ahmet Yükneki, -Süleyman Bakırgani, -Ozan Ketbuğa,

 • Kıbrıs Türk Edebiyatı (3)

  Kıbrıs Türk Edebiyatı, Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı, Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı, Masallar, Efsaneler, Hikayeler, Atasözleri, Türküler, Tekerlemeler, Fıkralar, Latifeler, Kıbrıs Yazılı Türk Edebiyatı, Osmanlı Dönemi, Müftü Hilmi Efendi, Kıbrıslı Aşık Kenzi, Müftü Mehmed Raci, Şem'i, Mehmed Derviş Efendi, Hacı Hasan Tahsin Bey

 • Kırgızistan Türk Edebiyatı (3)

  Mit, efsane, destan, masal, bilmece, atasözü, Cengiz Aytmatov, Manas Destanı

 • Özbekistan Türk Edebiyatı (4)

  masal, atasözü, mani, ninni, türkü, ağıt, alkış, kargış, bilmece, atışma, taşlama, sözlü halk tiyatrosu ,

 • Türkmenistan Türk Edebiyatı (4)

  destan, masal, atasözü, bilmece, türkü.Dede Korkut, Leyla İle Mecnun, Aşık Garip ve Şahsenem, Yusuf ile Züleyha, Köroğlu, roman, öykü, tiyatro, şiir ve deneme